Journalistieke artikelen

Religiejournalistiek is in crisis

Vandaag betoogt theoloog Frank Bosman dat religiejournalistiek klem zit en wel op meerdere fronten: “Ze zit klem tussen de onrealistische eisen die journalisten zichzelf hebben opgelegd enerzijds, en de dwingende manier van denken (over zowel religie als journalistiek) in wetenschap en maatschappij anderzijds.”

thumb_big_AC0024-DD8-truth-journalism

Doorgaan met lezen “Religiejournalistiek is in crisis”

Advertenties
Journalistieke artikelen

Carnival: A reversal of the roles

Just a few more days and it is here again, the festival that makes all other festivities pale by comparison, the Mother of all Festivals: Carnival. One half of the Netherlands is horrified by the idea of dressing up, boozing and puking for three days straight; the other half saves up for it all year. For northerners, next week is a week like any other; southerners are getting ready for an orgy of feasting and celebration. (Ook in het Nederlands beschikbaar.)

carnaval

Doorgaan met lezen “Carnival: A reversal of the roles”

Journalistieke artikelen

Carnaval: de rollen omgedraaid

Komende week is het weer zover, het feest dat alle andere feesten overbodig maakt, de Moeder aller Feesten: Carnaval. De ene helft van de Nederlanders gruwelt bij het idee van drie dagen verkleden, zuipen en kotsen. De andere helft van de Nederlanders spaart er het hele jaar voor. Voor de noordelingen is komende week een week als alle andere. Voor de zuiderlingen breekt een onmisbare orgie aan van feesten en vieren. (Also available in English.)

carnaval.jpg

Doorgaan met lezen “Carnaval: de rollen omgedraaid”

Journalistieke artikelen

Het kerstverhaal volgens Coca Cola

Wanneer is het echt kerstmis? Misschien als je Mariah Carey op de radio hoort zingen dat ze alleen jou wil hebben als kerstcadeautje. Of als de binnenstadswinkeliers de straten gaan behangen met kleine lampjes. De eerste aankondiging van de kerstspecial van All you need is love. Of is het misschien toch de bont versierde truck van Santa Claus, proudly sponsored by Coca Cola. Voor de Metro inventariseerde ik onze nieuwe kerstgebruiken en -rituelen.

metro

Doorgaan met lezen “Het kerstverhaal volgens Coca Cola”

Journalistieke artikelen

Met de mantel der liefde bedekt

Ze hangt levensgroot in het voorportaal van de O.L. Vrouwe Abdij in Oosterhout. Ze kijkt je met een doordringende blik aan, terwijl ze beschermend haar kindje op de arm houdt. Op de achtergrond een blauwe zee, haar mantel versierd in zilveren en gouden kleuren. Ja, het is een beeld van de Madonna-met-kind, niet zo vreemd om in een kloosterkerk tegen te komen.

heilige3hoek
Doorgaan met lezen “Met de mantel der liefde bedekt”

Journalistieke artikelen

 ‘Ik ben ontroerd’. Knevel over paus Franciscus, genade en heilige huiver

EO-boegbeeld Andries Knevel is fan van paus Franciscus. Afgelopen jaar schreef hij een boek en maakte hij een televisieserie (500.000 kijkers) over het Romeinse fenomeen. ‘Hij ontroert me, hoe die man over genade spreekt’. In een speciaal interview met Woord & Dienst sprak ik met Knevel over zijn liefde voor de paus, het belang van het begrip genade en over huiver die hem bekruipt als het gaat over wat ‘echt’ heilig is. ‘Ik wil me niet etaleren. Het gaat niet om mij.’

Doorgaan met lezen ” ‘Ik ben ontroerd’. Knevel over paus Franciscus, genade en heilige huiver”

Journalistieke artikelen

Geef ons heden ons dagelijks beeld

Op 4 januari 1964 zat de helft van de toenmalige Nederlandse bevolking aan de televisie gekluisterd (zo ging dat nog in het pre-YouTube-tijdperk) voor de derde aflevering van het stoute VARA-programma ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’. Acteur Peter Lohr begroette de televisiekijkers als gelovigen van een ‘beeldreligie’

Doorgaan met lezen “Geef ons heden ons dagelijks beeld”

Journalistieke artikelen

Hemelse heerlijkheid

In 2014 hield BEAM (het jongerenportaal van de Evangelische Omroep) een grote enquête onder 1900 christelijke jongeren over seks, liefde en relatie. Daar kwamen leuke dingetjes uit voor statistische cijferfetisjisten, zoals: 54% heeft spijt van seks, 43% doet aan zelfbevrediging en 77% vindt dat meiden zich niet ‘te bloot’ moeten kleden. Ik ben dan altijd razend nieuwsgierig waarom die 54% dan spijt heeft, en vooral waar de grens dan zou liggen tussen ‘goed bloot’ en ‘te bloot’, ergens tussen bikini en boerka in, denk ik dan, maar veel helpen doet dat niet.

Doorgaan met lezen “Hemelse heerlijkheid”

Journalistieke artikelen

Bosschenaren nemen uitnodiging De Korte aan

‘Een bisschop kan op zijn kop gaan staan, maar zonder gelovigen kan hij niets.’ Aldus de woorden van mgr. Gerard de Korte in zijn preek als nieuwe bisschop van Den Bosch. ‘Laten we alle polarisatie achter ons laten. Ik steek de hand uit. Laten we samen het katholieke leven gestalte geven.’ Een minutenlang applaus in de tot de nok toe gevulde St.-Janskathedraal is het antwoord van de Bosschenaren. De uitnodiging wordt aangenomen.

Doorgaan met lezen “Bosschenaren nemen uitnodiging De Korte aan”

Journalistieke artikelen

Pinksteren: feest van verlichting

Deze dagen vieren christenen wereldwijd het hoogfeest van Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. De christelijke overlevering spreekt over Pinksteren als ‘het feest van de Geest’. Erg fraai natuurlijk, maar wat is de betekenis van een dergelijk feest in een samenleving die zijn christelijke veren in rap tempo aan het afschudden is? Het Pinksterverhaal is het feest van de verlichting, dus bij uitstek van de universiteit.

Doorgaan met lezen “Pinksteren: feest van verlichting”

Journalistieke artikelen

Exhortatie barmhartig statement Franciscus

De exhortatie Amoris Laetitia (‘de blijdschap van de liefde’) is het antwoord van paus Franciscus op twee turbulente bisschoppensynodes in 2014 en 2015 over liefde, gezin en seksualiteit. De paus laat zich hierin vooral van zijn barmhartige kant zien. Het gaat hem om hoe de concrete gezinnen in deze wereld leven, en hoe de kerk hen daarbij kan helpen.

Doorgaan met lezen “Exhortatie barmhartig statement Franciscus”

Journalistieke artikelen

Groot interview De Korte: ‘Toen ben ik stil gebleven’

Op 14 mei wordt hij het officieel, maar vandaag geeft de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch een inkijkje in zijn manier van besturen. In een lang interview met het Brabants Dagblad gaat mgr. Gerard de Korte in op vier spraakmakende kerkelijke kwesties in het Bossche bisdom. ‘Ik weet dat in veel parochies kerkelijke homostellen gewoon ter communie gaan. Dat gedoogbeleid vind ik uit pastoraal oogpunt wijs.’

Doorgaan met lezen “Groot interview De Korte: ‘Toen ben ik stil gebleven’”

Journalistieke artikelen

Het Petrusambt: tussen splijtzwam en eenheid

Als Petrus Jezus herkent als ‘de Messias, de zoon van de levende God’, antwoordt de Heer hem: ‘Jij bent Petrus, de rots. En op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Mijn kerk zal er zijn zolang deze wereld bestaat.’ (Bijbel in Gewone Taal, Mt. 16,18) Op deze tekst baseert de rooms-katholiek kerk zich als de kardinalen in het conclaaf een nieuwe paus kiezen. Spiritueel leider van meer dan één miljard katholieken wereldwijd. Een priester wiens officiële titel Pontifex Maximus (‘de grootste bruggenbouwer) is, en die liefdevol wordt aangesproken met ‘heilige Vader’.

Doorgaan met lezen “Het Petrusambt: tussen splijtzwam en eenheid”

Journalistieke artikelen

Joden en rooms-katholieken begraven theologische strijdbijl

Op 28 oktober 1965 – 50 jaar geleden – publiceerde het Tweede Vaticaans Concilie het document Nostra Aetate, een revolutionair moment in het katholieke denken over het jodendom. Vijftig jaar later zien twee nieuwe documenten het licht, één van joodse, één van katholieke zijde, vol met wederzijdse erkenning en waardering. December 2015 zou wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als het moment waarop jodendom en christendom de theologische strijdbijl definitief begraven.

Doorgaan met lezen “Joden en rooms-katholieken begraven theologische strijdbijl”