De eerste keer naar de kerk

De eerste keer naar de kerk. Ironisch handboek voor kerkmaagden, Buijten & Schipperheijn (2017), 978-90-5881-939-0, 80 pagina’s, € 12,50.

voorde1ekeer

De kerk wordt door niet weinigen verlaten en door velen als achterhaald gezien. Maar volgens de spraakmakende cultuurtheoloog dr. Frank Bosman zijn er ook kerkzoekers.

Dapperen. Onversaagden. Tegen-de-stroom-in-zwemmers. De eigenwijzen. De nieuwkomers. De nieuwsgierigen. De van-niets-weters.

Voor hen schreef hij een ‘ironisch handboek’. Vol informatie voor wie er geen idee van hebben hoe het er kerken aan toegaat. Vol humor, omdat gelovigen een beetje relativering goed kunnen gebruiken. Maar ook met een onverwachte ontmoeting.

Inhoud

Introductie

1 Belevenissen van een kerkmaagd
Je wilt naar de kerk, maar hoe doe je dat?. . . . . . . . . . . 14

2 Komt een man in de kerk
FAQ over wat te doen bij je eerste kerkbezoek

3 Een onhoorbaar schilderij
De kerk als megakijkdoos

4 Ons soort volk
De verschillende bloedgroepen

5 De laatste woorden