Opinie-artikelen

Goede Vrijdag: het Grote Valfeest

‘Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord / wie heeft je vuisten zo gebald. / Wie heeft dat onbevangen kind vermoord / dat altijd opstaat als het valt.’ Aldus zingt Herman van Veen in Wie, zijn aanklacht tegen volwassen waanzin waar vooral onschuldige kinderen het slachtoffer van worden.

bndestem

Toen ik als 12-jarig jochie in de Petrus- & Pauluskerk (Leidschendam) meneer pastoor assisteerde bij het lopen van de kruisweg, zoemde dit liedje altijd in mijn hoofd. Nog steeds overigens. Voor de niet-ingewijden: op Goede Vrijdag herdenken christenen het lijden en de dood van Jezus van Nazareth. Rooms-katholieken doen dat graag – nu ja, graag… – door een meditatieve tocht te maken langs de veertien staties, de veertien episodes in dat afschuwelijke verhaal, de Kruisweg.

Doorgaan met het lezen van “Goede Vrijdag: het Grote Valfeest”

Opinie-artikelen

Waarom Nederland ‘over links’ moet gaan regeren

Links is traditioneel beter in staat om – ten eerste – de islamitische minderheid en de toestromende veelal Islamitische immigranten open en tegelijkertijd kritisch tegemoet te treden. Natuurlijk zijn er problemen met immigratie en met de lange arm van Ankara. Maar deze vreemdelingen komen – in en door hun vreemdheid – ons iets brengen waarvan we niet wisten dat we ’t misten. Trots op cultuur en afkomst.

coalitie

Doorgaan met het lezen van “Waarom Nederland ‘over links’ moet gaan regeren”

Opinie-artikelen

R.K.-kerk heeft betrokken journalisten nodig

Kardinaal Wim Eijk gaf deze week een interview aan het Italiaanse rooms-katholieke medium ACI Stampa. Behalve over gender-ideologie – een van Eijks geliefde onderwerpen – sprak de kardinaal ook over de nut en noodzaak van katholieke (massa)media, ook in Nederland. ‘Het is zeer belangrijk dat de r.k.-kerk haar massamedia handhaaft,’ zo zegt hij in het interview, wijzend op het verdwijnen van de katholieke media sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. ‘Je moet beslissen om de katholieke media die er nog zijn, te ondersteunen.’

Doorgaan met het lezen van “R.K.-kerk heeft betrokken journalisten nodig”

Opinie-artikelen

Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek

Gisteravond in De Tafel van Tijs gebeurde het weer. Ik voelde me misbruikt. Ik voelde me misbruikt als christen. Of eigenlijk als christelijke stemmer. Voor de zoveelste keer misbruikt door politieke bewegingen die vlak voor de verkiezingen ‘mijn’ christendom willen gebruiken als hefboom om vreemdelingen, asielzoekers of moslims te kunnen wegzetten als tweederangs burgers. Ik pas daar beleefd maar zeer nadrukkelijk voor.

Doorgaan met het lezen van “Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek”

Opinie-artikelen

Lijden helpt tegen de angst

‘De mens lijdt nog het meest voor het lijden dat hij vreest.’ Dit devies hield mijn moeder mij altijd voor als ik weer eens bang was voor een tentamen Frans of een ongemakkelijk familiebezoek. Ze had gelijk, maar anders dan ze dacht. We zijn in onze samenleving doodsbang geworden voor elke vorm van lijden. En passievol stellen we alles in het werk om alle mogelijke lijden bij voorbaat uit te sluiten. Maar een samenleving die lijden geen plaats weet te geven, wordt doodsbang. En bang zijn wij met zijn allen.

Doorgaan met het lezen van “Lijden helpt tegen de angst”

Opinie-artikelen

Kerken kruipen uit hun schulp. Soms een beetje wiebelig

De Protestantse Kerk in Nederland haalde er afgelopen week de headlines mee. Met een gloednieuwe reclamecampagne probeert de PKN nieuwe groepen in de kerk te lokken. Toon van de campagne is postmodern. Het woord ‘God’ komt er niet in voor, wel ‘geloven’, zij het met een vraagteken. Op zeven grote posters zien we steeds een man of een vrouw (van diverse leeftijden) met de vraag ‘Geloven doe je in de kerk?’, gevolgd door ‘nadenken, verwonderen, twijfelen, helpen, troosten, onthaasten ook’.

Doorgaan met het lezen van “Kerken kruipen uit hun schulp. Soms een beetje wiebelig”

Opinie-artikelen

Kanttekeningen bij religieus onbegrip van seculier-liberale elite

Zelfs de liberale VVD poetst de laatste tijd haar ideologische veren op. Mooi natuurlijk dat grote politieke partijen moraliteit herontdekken. Maar wat opvalt, is dat dit gepaard gaat met een nogal hardnekkig dedain ten aanzien van religie. Exemplarisch is het betoog van minister Edith Schippers in haar recente HJ Schoo-lezing. Zo’n beetje al het maatschappelijk onbegrip over religie komt in haar rede voorbij. Tijd voor een nuancerende repliek voor DeBezlieling.nl.

Doorgaan met het lezen van “Kanttekeningen bij religieus onbegrip van seculier-liberale elite”

Opinie-artikelen

Barsten in seculier experiment

Deze dagen stromen weer miljoenen jongeren van overal ter wereld naar het Poolse Krakau. Misschien komen ze voor de gezelligheid. Misschien voor de zwarte Madonna die daar vereerd wordt. Misschien als goedkope vakantie. Maar zeker ook voor paus Franciscus. En dat is niet vanzelfsprekend. Natuurlijk, sinds Johannes Paulus II heeft het pausdom een zekere sterstatus gekregen. En Franciscus weet ook precies hoe hij met de media moet omgaan. Maar zelf de minder populaire paus Benedictus XVI kreeg miljoenen jongeren bij elkaar. Wat is er aan de hand met die Wereldjongerendagen?

Doorgaan met het lezen van “Barsten in seculier experiment”

Opinie-artikelen

Religiestress op de TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven heft de subsidie voor christelijke studentenverenigingen op, want die ‘discrimineren’ op basis van religie. Met die redenering is iets heel erg mis.

De Technische Universiteit Eindhoven (TUE) stopt dit jaar met het subsidiëren van de christelijke studentenverenigingen als Emèt Qenee, VGSEi en Ichthus. ‘We zijn een seculiere universiteit en vinden dat we geen verschil moeten maken tussen religies of levensbeschouwingen’, zei universiteitsbestuurder Jo van Ham in deze krant (ND 3 juni). Dat is een vreemde redenatie.

Doorgaan met het lezen van “Religiestress op de TU Eindhoven”

Opinie-artikelen

‘Breek het lijntje niet, monseigneur’

Het stond vanochtend zelfs op Teletekst. En in het digitale tijdperk van websites en mobile apps weet iedereen: als je op teletekst staat, dan gaat het echt ergens over. Mgr. Gerard de Korte neemt vandaag de bisschoppelijke zetel van Den Bosch in. Hiermee wordt hij de opvolger van mgr. Antoon Hurkmans, die terugtrad om gezondsheidsredenen. De Korte wil een oplossing vinden voor de verdeeldheid binnen de katholieke gemeenschap in zijn bisdom, aldus het bericht. Hij wil alle regio’s van het Bossche bisdom bezoeken om de onvrede in kaart te brengen.

Doorgaan met het lezen van “‘Breek het lijntje niet, monseigneur’”

Opinie-artikelen

Gewoon bellen, die Turkse hotline

Het Turkse consulaat heeft Turkse Nederlanders opgeroepen om beledigers van president Erdogan aan te geven bij het consulaat. Dat staat in een e-mail die het consulaat woensdagmiddag heeft verstuurd aan Turkse organisaties in Nederland. De Turkse ambassade in Den Haag bevestigt dat het consulaat deze oproep heeft gedaan “in relatie tot de recente haatcampagne tegen onze president, ons volk en ons land”. Ik roep bij dezen iedereen op die Turkse kliklijn te bellen en beledigingen aan het adres van sultan Erdogan te melden. Je hoeft geen Turk te zijn of je Turk te voelen, om toch te kunnen klikken. Gewoon bellen, die hotline.

Doorgaan met het lezen van “Gewoon bellen, die Turkse hotline”

Opinie-artikelen

Nog steeds zijn mensen op zoek

Het rapport God in Nederland heeft nogal wat stof doen opwaaien, zeker onder gelovigen aan beide zijden van de Reformatie. God lijkt niet alleen vertrokken uit Jowerd, zoals schrijver Gert Mak al eens suggereerde, maar ook uit Nederland. Getallen waar je als gelovige droevig van kan worden: weer minder mensen naar de kerk, weer minder mensen die in God geloven. En zelfs onze zweverige buren, de ‘ongebonden spirituelen’ vliegen langzaam definitief het religieuze kamp uit. De vraag bij al deze cijfers en getallen is: wat betekent dit?

Doorgaan met het lezen van “Nog steeds zijn mensen op zoek”

Opinie-artikelen

Geboorteakte dood geboren kind uitstekend idee

De Tweede Kamer wil de wet wijzigen zodat van dood geboren kinderen ook een geboorteakte wordt opgemaakt. Deze wens van ouders begrijp ik goed. Maar de meerderheid van de partijen uit de Tweede Kamer die dit mogelijk willen maken, ondersteunen ook de Nederlandse abortuswetgeving. En die twee gaan niet samen.

Doorgaan met het lezen van “Geboorteakte dood geboren kind uitstekend idee”

Opinie-artikelen

Franse christenen vergeven Charlie Hebdo

‘We zijn sprakeloos,’ zo reageren christenen op de Franse website infochretienne.com. Steen des aanstoots is het jubileumnummer van Charlie Hebdo, een jaar na de aanslag in Parijs. Op de cover staat God afgebeeld: ‘De moordenaar loopt nog steeds vrij rond.’ De website reageert met een tegen-cover: ‘Vergeef hen, Vader.’ Een analyse van een spotprentenwedloop.

Doorgaan met het lezen van “Franse christenen vergeven Charlie Hebdo”

Opinie-artikelen

Zes oplossingen die de kerk NIET gaan redden (en één visioen)

Kerkgebouwen tegen heug en meug openhouden. Of met een ferm besluit in rap tempo driekwart ervan sluiten. Beide zal de kerk niet gaan reddden. Wat dan? Terug naar vroeger? Omarmen van alle eisen van de moderne tijd? Ik geloof er niets van. Rest voor gelovigen dan de wanhoop? Nee! Geef niet op! Ga niet naar de hemel staren. Zoek de Levende waar Hij te vinden is. In de huizen en aan de straten en pleinen van onze wereld.

Doorgaan met het lezen van “Zes oplossingen die de kerk NIET gaan redden (en één visioen)”