Vakpublicaties

2023

“All your game belong to us. Zoeken naar God tussen Wolfenstein en Spiritfarer,” Sophie 5/2 (2023), p. 4-9.

‘Gezamelijke ervaring’, in: Joke van Saane, Jan Dirk van der Borg, Bert Jan Lietaert Peerbolte en Simon Polinder (red.), Bezielde wijsheid. Inspiratie voor Christendemocratie, Utrecht: Kok Boekencentrum (2023), p. 46-47.

‘Kennis van Bijbel en christendom is belangrijk’, Volzin 3 (2023), 68-69.

2022

‘The game is on. Videogames, jongeren en zingeving,’ Narthex 22/4 (2022), p. 4-7.

‘Digitale goden, helden en soldaten: Grieken en Romeinen in videogames,’ Hermeneus 94/4 (2022), p. 74-79.

‘Het doopsel van Bioshock Infinite’, Tenachon 54 (2022), p. 32-38.

2021

‘De dood kent geen afstand houden’, Vieren 3 (2021), 4-5.

‘Lager dan de engelen? Engelen in films’, in: Ouderlingenblad december 2021 (nummer 1131), 22-25.

‘De ongelovige Tomas. Verbazing en schaamte’, in: Schrift 4 (2021), p. 41-48.

‘Vechtnonnen en speurbroeders. Beelden van religieuze op de grens van het derde millennium’, in: Wouter Prins (red.), Vrijheid & verwarring. Kloosterleven in de jaren ’60, Heeswijk: Berne (2021), p. 141-154.

‘Gelukkig was ik eigenwijzer’, in: Almatine Leene (red.), Theologen des vaderlands, Heerenveen: Ark Media (2021), p. 21-34.

‘Het Hooglied in de NBV21’, in: Met andere woorden 40/2 (2021), p. 52-55 + downloaden.

‘Een wonderbaarlijke geschiedenis. De figuur van Maria van Magdala in de rooms-katholieke kerk’, in: Maria Magdalena. Kroongetuige, zondaar, feminist [catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling], Zwolle: Waanders & Utrecht: Museum Catharijneconvent (2021), p. 54-63

‘Als een vrouw vertelt, luistert haar man. Over vertellen tegen de dood en de Verhalen-van-duizend-en-één-nacht’, in: De Kovel 68 (2021), p. 54-64.

‘Dromer van dromen. Jozef de dromer in films en series’, in: Schrift 1 (2021), p. 48-54.

2020

‘Religie is even gewoon als een ruimteschip. Games gaan uit van een gelovig verhaal’, in: Herademing 110 (2020), p. 19-22.

‘Erfzonde en de LHBTQ-gemeenschap’, in: De Nieuwe Koers 9 (2020), p. 8-9.

‘Jezus, Wodan en Jupiter komen in een bar… Over het collectieve geheugen van onze cultuur’, in: Franciscaans leven 103/3 (2020), p. 126-132 + downloaden.

‘Je wilt me bedriegen met je man. Over Eva, de tuin van het paradijs en Boudewijn de Groot’, in: De Kovel 63 (2020), p. 52-67.

‘De Bijbel een “fout boek”?’, in: Met andere woorden 39/1 (2020), p.23.

‘Ga je nu staan janken? De figuur van Jezus in de animated sitcom South Park’, in: Narthex juni 2020, p. 54-60.

‘Randy’s klaaglied. South Park en de religio oeconomiae’, in: Schrift 2 (2020), p. 52-59.

‘Opa, vertel me nog eens een verhaal over de herder! Videogames en de Bijbel’, in: Schrift 1 (2020), p. 13-18.

2019

‘Revitalisatie: veel re, weinig vita’, in: VPWinfo oktober (2019), p. 14-17.

‘Daar heb ik geen toegang toe’, in: Laetare 35,4 (2019), p. 14-17 (online).

‘De paradox van het autonome individu. Een commentaar bij de empathische paradox inzake euthanasie’, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 111,2 (2019), p. 259

‘Game on!’, in: Open Deur juli/augustus 2019, p. 18.

2018

‘Wij zijn gemaakt om te maken. Bijbelse motieven in onze hedendaagse (beeld-)cultuur’, in: Sake Stoppels, Floor Barnhoorn en Anne-Mareike Schol-Wetter (red.), De Bijbel in Nederland. Reflecties over het gebruik van de Bijbel in kerk en cultuur, Nederlands Bijbelgenootschap, p. 197-210.

‘Tussen vrijheid en waarheid’, in: Remco van Mulligen en Wouter Beekers (red.), De goede gemeenschap. Katholiek sociaal denken over politiek en maatschappij, Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie (2018), p. 132-140.

‘Zoenende mannen’, CW 66/8 (2018), p. 23.

‘Ik ben klaar, mijn Heer. God in seculiere muziek’, in: Gregoriusblad 1 (2018), p. 7-11.

2017

‘Ze zeggen dat Hij leeft’, in: Arnold Smeets (red.), Tussen de regels verschijnt Hij. Boeken als leermeester, Tilburg (2017), p. 107-113.

‘Big father is watching you’, in: De Nieuwe Koers (september) 2017, p. 27-29.

‘Niet te genieten, die christenen’, in: Woord & Dienst (juni) 2017, p. 18-20.

‘De wraak van Quentin Tarantino. Ezechiël 25,17 in Pulp Fiction’, in: Schrift nr. 286 (2017), p. 53-59.

‘Breng ons niet in beproeving’, in: Met andere woorden 1 (2017), p. 43.

‘The Turing Test’, in: Journal for Religion, Film and Media 3,1 (2017), p. 185-190. + download op jrfm.eu

‘Deze grond is heilig. Cultuurtheologische overwegingen bij de herbestemming van kerkgebouwen’, in: Petra Stassen (red.), Levende stenen. Een theologie van kerkelijk vastgoed, Heeswijk (2017), p. 100-140.

2016

‘Beter dan te branden van begeerte. Zuiverheid en kuisheid in de christelijke traditie’, in: Radix 4 (2016), p. 262-271.

‘Spelen met God. Videogames en religie’, in: Sophie 5 (2016), p. 34-37.

‘Adieu God? Cultuurtheologische overpeinzingen bij de prominente kerkverlaters uit het gelijknamige EO-programma’, in: René Erwich & Jan Marten Praamsma (red.), Pendelen tussen geloof en cultuur, Kampen (2016), p. 53-70.

‘Franciscus, Gods jongleur’, in: Franciscus van Assisi, catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het museum Catharijneconvent (Utrecht), Wbooks: Zwolle (2016), 148-195.

2015

‘Sorry. Het allermoeilijkste woord ter wereld’, in: Woord & Dienst (maart) 2015, p. 18-19.

‘Alleen de dood doet nog moeilijk. Over onze ambivalente houding tegenover de dood’, in: De Oud-Katholiek november (2015).

‘De terechtwijzing van de tovenaarsleerling’, samen met Eric van den Berg, in: Woord & Dienst, oktober (2015), p. 24-25.

‘Verbinding met de Abba’, in OJEC Periodiek juli (2015), p. 27.

‘Letters ten leve, De golem als scheppingstheologische casus’, samen met Jos Moons, in: Archibald van Wieringen, Bart Koet en Harm van Grol (red.), Hebreeuws in het midden, Berne (2015), p. 17-28.

”Ik geloof het wel.’ Over kerk, cultuur en geloven in Nederland aan het begin van de 21e eeuw’, in: Joost de Wal (red.), Van Jan Dibbets tot Tinkebell. Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken. 1990-2015, Eindhoven (2015), p. 17-23.

‘”Tout est pardonné!” Over humor, grootinquisiteurs en beeldenstormers’, in: De Kovel juni 2015, p. 20-29 + online beschikbaar

2014

‘Jezus als Drohtin. De “Heliand” als voorbeeld van meerledige inculturatie’, in: Heidens Jaarboek (2014).

‘Benevelde soldaten voor Allah. IS en de Assassijnse drugslegende’, in: Zemzem 2014/2, p. 42-48

‘Perry Vhrato Rhodan, de zonnebode’, in: Perry Rhodan, Rijen (2014), p. 50-75

‘Young and beautiful. Lana Del Rey’s psalm’, in: Interpretatie 2014/6, p. 48 + zie de recensie

‘Big Data als seculiere voorzienigheid’, in: Christen Democratische Verkenningen, herfst 2014, p. 63-69 + download op CDV of academia.edu.

‘Tot waarheid verplicht. Flexibele theologen verzaken aan hun opdracht’, in: Volzin september 2014, p. 16-18 + download op academia.edu.

‘En Isaac huilde. Godsdienstkritiek in de videogames ‘The Binding of Isaac’ en ‘The Wrath of the Lamb’’, in: Interpretatie 2014/5, p. 20-23 + lezen op Theoblogie.nl op download op academia.edu.

‘Doden: tussen bezweren en opwekken. Over necromantie in Bijbel en Cultuur’, samen met Archibald van Wieringen, in: Interpretatie 2014/4, p. 40-43 + download op academia.edu.

‘Raising the dead. Geen goed idee’, in: Vieren 2014/2, p. 30-31

2013

‘”Ik heb toch niets fout gedaan?” Tweeluik over bijbel, het kwaad en het boek Job’, samen met Archibald van Wieringen, in: Interpretatie juli/2013, p. 4-9 + download op academia.edu.

‘Tussen egoïsme en gemeenschap. Over social media’, in: Ouderlingen, juni 2013 (nr. 1038), p. 7-10

‘Onderzoek en behoud het goede’, samen met Eric van den Berg, in: Woord en Dienst, mei 2013, p. 32-33

‘”I am Legion.” Bijbelse referenties in de computerspeltriologie Mass Effect’, in: Interpretatie januari/2013, p. 20-25 + download op academia.edu.

2012

‘Zin in film: Wolke 9’, in: Vieren 2012/4, p. 12-13  zie de recensie.

‘Het Zwitserlevengevoel’, samen met Eric van den Berg, in: Franciscaans Leven 4 (2012), p. 163-167 + download op academia.edu.

‘Lachen met de Bijbel (of niet)’, in: Interpretatie november/2012, p. 26-27 + download op academia.edu.

‘Zin in film:Alma’, in: Vieren 2012/3, p. 22-23 + zie de recensie.

‘Waarom ik vind dat we iets met sociale media moeten’, in: Handelingen 3 (2012), p. 17-26.

‘Zin in film: Wall-E’, in: Vieren 2012/2, p. 16-17 + zie de recensie.

‘Vrij oecumenisch. Over oecumene bij christelijke internetpioniers’, in: Martijn Arnoldus (red.), Eén maar anders. De volgende generatie en de toekomst van de kerk, Ark (2012), p.61-69 + download op academia.edu.

‘In BioShock is het goede de beloning’, in: Interpretatie maart/2012, p. 48.

‘Zin in film: Finding Neverland’, in: Vieren 2012/1, p. 12-13 + zie de recensie.

2011

‘Je hebt 0 vrienden. Southpark en de devaluatie van het begrip vriendschap’, in: Nothing Personal (2011), p. 60-65 + download op academia.edu.

‘Nina Hagens “Belijdenissen”‘, in: Theologisch Debat 8,2 (2011), p. 4-7 + download op academia.edu / zie ook de de recensie.

‘Digitale presentie is het centrale thema’, in: Eric v.d. Berg, Handboek Kerk en Internet, Meinema (2011), p. 59-62

‘”Laat me je daden zien, en ik zal zeggen welke God jij dient.” Goden en religie in het bord- en rollenspel Pathfinder’, in: Communio 2011/2, p. 145-160 + download op academia.edu.

‘Avatars tussen geest en lichaam. Verkenningen in theologie en gaming’, in Interpretatie 2011/01, p. 21-23 + download op academia.edu.

2010

‘Tussen Montsegur en Wolfenstein. Esoterica in de moderne populaire cultuur’, in: Kerk en Theologie 61,4 (2010), p. 327-337 + download op academia.edu.

‘”I am not a Jew, I am a Vulcan.” SouthPark over joden en jodendom’, in: Communio 2010/5, p. 357-369 + download op academia.edu.

‘In de virtuele hof van Eden. Het spel zonder grenzen van “Adam’s Venture”‘, in: Theologisch Debat 7,2 (2010), p. 48-52 + download op academia.edu.

2009

‘Levend water. Verlossing in de computergame Fallout 3’, in: Communio 2009/1, p. 128-141 + download op academia.edu.

‘Zarathoestra is terug! De Prince of Persia en het Zoroastrianisme’, in: Theologisch Debat 1 (2009), p. 29-32 + download op academia.edu.

2008

Engelen en robots in de film’, in: Interpretatie 2008/08, p. 14-16 + download op academia.edu.

‘Nieuwe en oude verlossers. Jezus, de Matrix en de Monomythe’, in: Communio 2008/4, p. 241-249 + download op academia.edu.

2007

‘Kruistocht in spijkerbroek’, in: Theologisch Debat 4, Kok: Kampen (2007), p. 12-13.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s