‘Ik geloof het wel’

Voorpublicatie uit: ”Ik geloof het wel.’ Over kerk, cultuur en geloven in Nederland aan het begin van de 21e eeuw’, in: Joosr de Wal (red.), Van Jan Dibbets tot Tinkebell. Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken. 1990-2015, Eindhoven (2015), p. 17-23.

Als kind heb ik nog het rijke Roomsche leven meegemaakt. Hoewel ik in 1978 geboren ben, hebben mijn ouders mij nog weten onder te dompelen in de breedte en de diepte van de katholieke ritualiteit, liturgie en volksdevotie. Ik sleet mijn kinder- en jongerenjaren met rozenkransen, bidprentjes en eucharistische aanbidding. Ik liet mij met wijwater zegenen elke zondag tijdens het Asperges me. Ik snoof de wolken wierook op tijdens de evangelielezing. Ik bezocht bedevaartsplaatsen van heiligen wier naam ik me niet eens meer kan herinneren. Ik bad tweemaal daags het breviergebed. Ik beklom de onderste sporten van de rooms-katholieke lekenhiërarchie door achtereenvolgens misdienaar, acoliet en koster te worden.

Lees verder

Lees ‘God houdt van seks’ vooral in de pauze

Jan van Hooydonk in Volzin over mijn pamflet ‘God houdt van seks‘:

Frank Bosman kent als cultuurtheoloog niet alleen de Bijbel en de christelijke traditie, maar is ook een kenner van film, video, popmuziek en internet – het laatste inclusief pornosites. Gewapend met deze kennis ontleedt hij in zijn pamflet in sneltreinvaart zowel het seksueel pessimisme dat de christelijke traditie doortrekt als wat hij noemt ‘de ontwrichtende krachten’ van seks in de huidige samenleving. Hij spreekt over de naaktheid in de Bijbel – in de paradijselijke gestalte van Adam en Eva en van het Hooglied, in de afzichtelijke en verheven gestalte van de naakte Christus.

Lees verder

Antwoord op Max Pam: Grachtengordel en Godwin

Afgelopen maadag pleitte ik in het EO-programma DIDD om het stempel ‘antisemitisme’ niet te snel overal op te plakken. Naast antisemitisme, bestaan ook andere vormen van antipathieën, zoals antijudaïsme, antizionisme en anti-Israëlisme (mijn woord). En die moet je wel kunnen scheiden. Ik beschuldigde de ‘grachtengordel’ om van het filosemitisme (naast bijvoorbeeld homoseksualiteit) een lakmoesproef van hun dualistisch wereldbeeld te maken: ben je beschaafd of een barbaar? Ik pleitte voor een gedifferentieerde kijk op dit verschijnsel, zodat we het beter zouden kunnen bestrijden. Volkskrantcolumnist Max Pam meent echter anders:

Lees verder

Jezus als Drohtin

In het Heidens Jaarboek 2014, dat vandaag verscheen, publiceer ik het artikel ‘jezus als Drohtin. De ‘Heliand’ als voorbeeld van meerledige inculturatie’. De ‘Heliand’ is een 9e eeuws evangelieharmonium dat het Jezusverhaal wil ‘omtalen’ naar de belevingswereld van de Saksische edelen in onze contreien. Het jaarboek is hier te bestellen.

Toptheologen van nu: zelfbewust gelovig en wetenschappelijk

“Ik was in de douche, op een gewone dag, toen ik bemerkte dat ik omringd werd door een aanwezigheid van liefde, een liefde zo echt en zo persoonlijk dat ik er niet aan kon twijfelen. In het hart van de theologie van de Canadese theoloog en filosoof Janet Martin Soskice staat een religieuze ervaring die zij op het 21-ste meemaakte. Soskice is een van de zeven internationale toptheologen van dit moment. Ze figureert als zodanig in het juist verschenen boek Toptheologen. The Next GenerationEindredacteur Frank G. Bosman: ‘Als God zich zo intens met het leven inlaat, kunnen theologen zich dan in de luwte houden?’ Lees het hele interview.

Bron: DeBezieling.nl

#32 ‘Stempel antisemiet te snel uitgedeeld’

Minister Asscher houdt een rapport over antisemitisme onder allochtone jongeren in een la. Hij wil er volgens De Telegraaf eerst nadere studie naar laten doen. Cultuurtheoloog Frank Bosman vindt dat onverstandig van Asscher maar heeft twijfels over het gemak waarmee allochtonen van antisemitisme worden beschuldigd. ‘Snel openbaar maken dat rapport’.

Bron: Dit is de dag (EO, NPO 1)

Een echte unie van christenen

Op 30 april 2011 schreef ik met mederedacteur Eric van den Berg en priester Anton ten Klooster een opinie-artikel in het Nederland Dagblad. Aanleiding was toen de oplaaiende discussie rond de Christenunie en hun honger naar het rooms-katholieke smaldeel van het stemgerechtigde volk. ‘Katholieken zijn geen stemvee,’ schreven we toen. Want als de Christentunie serieus een ‘unie van alle christenen’ wil zijn, moet de partij ook een symbolisch zeer betekenisvolle stap zetten. Die belangrijke stap is vandaag op het partijcongres van de Christentunie gezet.

Lees verder

Die Laute von Byzanz

Mein Artikel ‘Die Laute von Byzanz. Byzantinisches Christentum: zur fehlenden Verbindung zwischen Dada und Catholica im Leben Balls‘ ist erschienen in Hugo Ball Almanach 6 (2015), p. 71-91.

Aus dem Vorwort: ‘Der Theologe Frank G. Bosman unternimmt in seiner jetzt an der Universität Tilburg in niederländische Sprache vorgelegten Dissertation den Versuch, für Ball einen eigenen Ansatz zu entwickeln, den er ‘Klangtheologie’ nennt – um eine Verbinding der Lautgedichte Balls zu seinem katholischen Glauben herzustellen. Die Ergebnisse der Arbeit Bosmans werden in HBA in deutscher Sprache präsentiert.’

Aanbieding ‘Toptheologen’ aan toptheoloog D’Costa

Gisteren was ik in de gelukkige gelegenheid om bij een expert-meeting met de beroemde Engelse theoloog Gavin D’Costa aanwezig te zijn op de VU in Amsterdam. Ik maakte van de gelegenheid gebruik hem een exemplaar van het door mij geredigeerde boek Toptheologen. The Next Generation aan te bieden, aangezien hij één van de besproken zeven toptheologen is. Hij was aangenaam verrast.

Toppers in theologie zijn gelovig

Welke zeven nog werkzame theologen beheersen wereldwijd het theologisch debat? Theoloog Frank Bosman maakte met een aantal collega’s een overzicht in het boek Toptheologen, The Next Generation. Het ND interviewde mij over dit bijzondere boek. ‘Op het laatst [van het redactieproces] hebben we gekeken naar kerkelijke spreiding en man-vrouwverdeling.’ Het Engels heeft in de theologie het Duits verdrongen, constateert Bosman. Een verklaring daarvoor heeft hij niet. Ook een Nederlandse theoloog ontbreekt. Bosman: ‘Wie zouden we dan hebben moeten kiezen? Prof. Erik Borgman is de enige die in aanmerking zou komen, maar hij is internationaal net minder bekend dan de anderen.’

Bron: Nederlands Dagblad