Ecofabel & paupersodyssee

Brink, story trailer

Brink, Gameplay

Brink, Security

Brink, Resistance

Positiebepaling #1

  • Welk standpunt kies jij in het ‘Brink’-conflict: Security of Resistance?
  • Wie heeft het morele gelijk aan zijn zijde? Waarom?
  • Voor welke partij voel je het meeste sympathie? Waarom?

Laudato Si, Pope Francis

Positiebepaling #2

  • Als je een ‘ding’ aan ‘Brink’ zou kunnen veranderen, wat zou je dan veranderen?
  • Wat betekent jouw gekozen verandering op wereldniveau?
  • In hoeverre verraadt je antwoord je (impliciete) loyaliteit aan één van beide partijen?

Noah, film, trailer

Erfzonde 2.0

Richtlijnen voor moreel leven

  1. This is not heaven
  2. You’re not God
  3. Don;t be an ass

Bastion, gameplay

Lead, Kindly Light
Lead, Kindly Light, amidst th’encircling gloom,
Lead Thou me on!
The night is dark, and I am far from home,
Lead Thou me on!
Keep Thou my feet; I do not ask to see
The distant scene; one step enough for me.

Lead, Kindly Light (1833), John Henry Newman