Kunstenaars in Gods spoor

Wessel Stoker en Frank G. Bosman (red.), Kunstenaars in Gods spoor. Peilingen naar het religieuze en spirituele van kunst in een seculiere wereld, Almere: Parthenon (2021).

Religie en kunst zijn altijd op een intieme manier met elkaar vervlochten geweest. Waarom eigenlijk? Wat is er zo religieus aan kunst, en omgekeerd?

Vroeg of laat ontdekken religiewetenschappers, godsdienstfilosofen en theologen dat kunst zowel een uitdrukking is van het religieuze, als een vorm van religiekritiek. Omgekeerd ontdekken kunsthistorici, esthetici en kunstenaars dikwijls hun afhankelijkheid van wat er speelt in het religieuze domein.

Deze bundel in de serie Figura Divina (nummer 7) pleit de betekenis van religieuze en spirituele kunst n een postseculiere wereld. In welke richting beweegt zich de religieus geïnspireerde kunst in de huidige cultuur van schuivende panelen.