Rond de TST

Schoolbezoek: Games & Theologie

Gisteren gaf ik zes lessen over Theologie & Games op het Greijdanuscollege in Zwolle. De school was zo vriendelijk een verslag online te zetten.

Advertenties
Lezingen & toespraken, Rond de TST

Minicollege Maria Magdalena

In het Museum Catharijneconvent is momenteel de tentoonstelling ‘Thuis in de Bijbel’ te zien. Vier wetenschappers van de Tilburg School of Catholic Theology geven een minicollege voor de website EO.nl/geloven om de betekenissen van enkele van de mooiste kunstwerken van de tentoonstelling te ontdekken. Vandaag deel 3: Maria Magdalena: tussen hoer en heilige door dr. Frank G. Bosman.

Bron: EO.nl

Zie ook: de afleveringen van Archibald van Wieringen, Harm Goris en Marcel Poorthuis.

Mededelingen, Rond de TST

Cursus over dada-katholiek Hugo Ball

Op 23 juni 1917 trad de Duitse dadaïst Hugo Ball (1886-1927) op in Zürich. Gekleed in een paarse mantel en met een soort toeter van papier om zijn hoofd. Zijn handen gingen schuil onder brede papieren klauwen, om zijn hals was een glanzende kraag gedrapeerd. Daar gekleed als een ‘paarse bisschop’ sprak hij het klankgedicht gadji beri bimba uit, het gedicht dat hem wereldberoemd zou maken: louter ritme en klank, geen betekenissen meer in de gewone zin van het woord. ‘gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori…’ De Nederlandse dichters Paul van Ostaijen en Lucebert zagen in hem hun grote voorbeeld.

Niet lang daarna nam Ball radicaal afscheid van zijn dadaïstische vrienden om zich geheel te storten op het rooms-katholicisme, het geloof van zijn kinderjaren dat hij hervonden had tijdens het uitspreken van zijn klankgedicht gadji. Voor zijn oude vrienden was Ball stap onbegrijpelijk, een verraad aan de anarchistisch idealen van Dada. Maar ook in de catholica was Ball niet echt welkom: ze bleven hem een vreemde kunstenmaker vinden, hoe hard Ball ook zijn best deed te bewijzen dat het hem ernst was met zijn reconversio.

In deze lezingencyclus van LUCE/CRC en HOVO duiken Ball-expert dr. Frank G. Bosman en Avant Garde-kenner dr. Theo Salemink, dieper in op het leven en werk van deze bijzonder fascinerende man, op het grensvlak tussen Dada en Catholica, geestelijk diep gewond door de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. Lees verder.

Mededelingen, Rond de TST

‘Leren van religie’: voor docenten Godsdienst/Levensbeschouwing

Je maakt lesprogramma’s over goed en kwaad, tolerantie en discriminatie. Je organiseert kloosterweekends en moskeebezoek. Je leest teksten uit de heilige boeken. Je denkt mee over de identiteit van de school en over vieringen. Je hebt de mooiste baan die je maar kan bedenken, maar niet de meest eenvoudige. Je bent docent godsdienst / levensbeschouwing. En je wilt meer! Voor docenten godsdienst/levensbeschouwing die op zoek zijn naar mogelijkheden van bijscholing en beroepsverdieping is er nu de Luce-leergang ‘Leren van religie’, bijzonder geschikt voor zij-instromers uit een ander vakgebied zonder expliciet theologische opleiding. Maar ook voor afgestudeerde theologen biedt deze cursus een uitgelezen mogelijkheid tot permanente educatie.

Cursusleiding is in handen van Frank G. Bosman.

Lees verder op luce-crc.nl.

Journalistieke artikelen, Rond de TST

‘Kerk, ga eens naar buiten!’

‘Paus Franciscus heeft de geestkracht teruggeven aan de katholieke kerk. Zijn voorbeelden in woord en daad duiden op zijn open houding naar de wereld buiten de kerk. Parochiebesturen, kerkelijk opbouwwerkers en eigenlijk alle gelovigen kunnen hier veel van leren. We moeten niet eerst de wereld bekeren, maar als eerste steeds weer onszelf.’

Zo opende Henk van Hout, directeur van LUCE/Centrum voor Religieuze Communicatie (onderdeel van de Tilburg School of Catholic Theology) de landelijke parochiedag ‘Kerk, ga naar buiten’. De uitdaging van de dag was om na te denken hoe Franciscus’ open houding nu precies in de pastorale praktijk kan worden vertaald.

Doorgaan met lezen “‘Kerk, ga eens naar buiten!’”

Interviews & quotes, Rond de TST

De piëta van Berger

Frank Bosman weet de weg door de gangen van het museum Catharijneconvent. Je mag het aanraken’, weet hij en als hij dat vervolgens doet,  hoor je  de holte van het bronzen kunstwerk. ‘Het beeld wil aangeraakt worden. Het is ruw. Je ziet het hier, aan de randjes. Als je daar over heen gaat met je hand, doet het zeer. De scherpte, het onaffe.  Het beeld wil je een gevoel geven. Letterlijk. En figuurlijk: het gevoel van het leven, dat onaf is en eindig en soms pijn doet en een schoonheid heeft.’

Doorgaan met lezen “De piëta van Berger”

Mededelingen, Rond de TST

Gepromoveerd!

Vandaag mocht ik uit handen van collega  en promotor prof.dr. Paul van Geest de bul in ontvangst nemen waarmee ik de graad van doctor in godgeleerdheid aan de Tilburg University verkreeg.

Ik ben iedereen die er vandaag was enorm dankbaar, in het bijzonder mijn promotor en copromotor Theo Salemink, mijn beide paranimfen Harm Goris en Maurits Toussaints, en Eric van den Berg als fotograaf. Mijn proefschrift is integraal te downloaden via academia.edu. Hieronder enkele foto’s, de rest staat in één groot foto-album.

Mededelingen, Rond de TST

Persbericht: Nieuwe analyse van dadaistische spiritualiteit

‘Cultuurtheoloog Frank Bosman promoveert op de klanktheologie van dadaist Hugo Ball,’ aldus de kop van de altijd wakkere persafdeling van de Tilburg University. Ze hebben een mooi persbericht gemaakt, dat ik graag met iedereen wil delen. ‘De Duitse dadaïst Hugo Ball (1886-1927) was atheïstisch kunstenaar die zich met moderne kunst, klankgedichten afzette tegen de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, op dramatische wijze zijn katholieke geloof hervond en maatschappijkritisch schrijver werd. Dat stelt cultuurtheoloog Frank Bosman, die woensdag 29 januari promoveert. ‘

Bron: Lees het hele persbericht van de TiU.

Mededelingen, Rond de TST

TEDx-Tilburg: ‘Living limitless’

De TED-talks zijn inmiddels een internationaal begrip. Sinds 1984 delen (inter)nationale experts en ervaringsdeskundigen hun ‘ideas worth spreading’ door middel van korte presentaties (maximaal 18 minuten). Alle speeches worden opgenomen en via YouTube verspreid. Sinds jaren mogen ook andere organisaties deze formule toepassen en zogenaamde TEDx-talks organiseren.

In 2014 doet de Tilburg University dat ook met als thema ‘living limitless’. Op 13 februari a.s. mag een klein groepje uitverkorenen rond de TiU een eigen TEDx-talk houden, waaronder ikzelf. Waarom? ‘Frank has his own opinion about religion and reports about this on his own weblog. All of this had led to be named the most acclaimed theologian of the year.’ Aldus de organisatie. Mijn talk gaat over de (on)mogelijkheid van eeuwig leven via de ‘soul cloud’ en ik maak gebruik van Master Reboot, Queen, Sting en Bløf. Kaarten zijn verkrijgbaar voor iedereen, maar er gaat wel een selectieprocedure vooraf. Wish me luck!

Interviews & quotes, Rond de TST

‘Bosman weet raad met Franciscus’

Univers, het blad van de Universiteit van Tilburg, publiceert elk jaar een ranking met media-optredens van Tilburgse wetenschappers. Ook dit jaar viel ik weer ‘in de prijzen’.

“Spraakmakende cultuurtheoloog Frank Bosman blijkt een alleskunner (van humor, conclaaf, misbruik, gamen tot apocalyps) die ook wel raad wist met Franciscus. Zie zijn weblog frankbosman.nl. In 2014 blijft Frank scoren want hij is vaste commentator geworden bij Radio 1 Dit is de Dag. En 29 januari wordt de op twitter zeer actieve drs dr!”

Ranking: #3 op thema ‘religie & identiteit’ , # 8 over-all

Bron: Universonline.nl

Interviews & quotes, Rond de TST

Zoeken naar de waarheid

In januari 2014 publiceerde Tilburg University haar strategisch plan voor de komende jaren. Enkele Tilburgse collega’s werden gefotografeerd voor de publicatie en gevraagd naar hun ‘sound bite’ over de TiU. Zo werd ook ik uitgenodigd. Met onderstaand resultaat.

Mijn ‘sound bite’: “Understanding society betekent ook dat je de spirituele dimensie van onze samenleving bestudeert. Wetenschap gaat niet alleen over kennis maar is ook het zoeken naar waarheid.”

Foto:  Dolph Cantrijn

Rond de TST

Profielwerkstuk: religie in games, films & reclames

‘Religie’ is geen populair onderwerp. Veel mensen vinden alles wat met kerk, geloof en religie te maken heeft saai en oubollig. En als religie in de media verschijnt, is het vaak in negatieve zin: moslims die hun offerdieren onverdoofd ritueel slachtenjoden die hun pasgeboren jongetjes besnijden, of katholieke priesters die kinderen seksueel misbruiken. Kortom, religie heeft een slechte naam. In onze samenleving is echter meer religie te vinden dan alleen de negatieve nieuwsberichten. Spiritualiteit en levensbeschouwing zijn altijd en overal, als je maar goed kijkt.

Speciaal voor de profielwerkstukken-pagina van de Tilburg University heb ik een dossier ‘religie in games, films & reclames’ samengesteld. Deze website van de TiU biedt informatie voor scholieren in 5 en 6 vwo die (gaan) werken aan hun Profielwerkstuk en die overwegen om na hun eindexamen te gaan studeren aan een universiteit. ‘Mijn’ pagina is natuurlijk vooral bedoeld om jonge mensen na hun middelbare school theologie te laten studeren, en als het even kan aan onze eigen Tilburg School of Catholic Theology.

Lezingen & toespraken, Rond de TST

Sacramenten zijn ‘niet voor de heiligen’

Op 16 december werd het boek De zeven sacramenten. Een Bijbelstheologisch en Systematisch-theologische studie van Archibald van Wieringen & Herwi Rikhof gepresenteerd. Dagvoorzitter Frank G. Bosman sprak de volgende tekst uit onder de titel Sacramenten zijn ‘niet voor de heiligen’.

Na de break volgt de integrale tekst en de lezingen (op video) van de andere inleiders Harm Goris, Joost Jansen, Patrick Chatelion Counet en Leo Fijen.

Doorgaan met lezen “Sacramenten zijn ‘niet voor de heiligen’”

Lezingen & toespraken, Rond de TST

Theologie tussen kerk, academie en samenleving

Katholieke theologen hebben het niet gemakkelijk. Het speelveld lijkt beperkt. Verschillende krachtvelden trekken aan hen. De academie verlangt van de theoloog vooral dat hij objectief en rationeel te werk gaat: lastig als je voornaamste onderzoeksobject (God) categorisch weigert zich empirisch te laten vangen. De kerk is de tweede kracht die aan theologen trekt. Zij is vooral bezorgd dat de theoloog de gelovige in verwarring brengt door al te radicale ideeën of ketterijen. De laatste kracht is die van onze laatmoderne maatschappij, die veel belangstelling heeft voor mystiek en spiritualiteit, maar die tegelijkertijd niet zit te wachten op zorgvuldige analyse van eeuwenoude geloofsbelijdenissen.

Doorgaan met lezen “Theologie tussen kerk, academie en samenleving”

Rond de TST

Martinushuis ingezegend: theologen onder de pannen

Op dinsdag 12 november, de naamdag van Sint Maarten, werd in Utrecht het gelijknamige huis aan de Nieuwegracht 65 de nieuwe behuizing van de Tilburg School of Catholic Theology ingezegend door studentenpastor Jos Moons sj. Eerder deed mgr. Eijk hetzelfde met het kantorenpand op nummer 61. Op het filmpjes zijn te zien de (korte) overweging van Moons en een klein stukje Gregoriaanse zang.

Lezingen & toespraken, Rond de TST

Martinuslezing 2013: Delen en delen is twee

Nu wij als Tilburg School of Catholic Theology zijn verhuisd van de betonnen jungle van de Uithof naar de sfeervolle Utrechtse binnenstad, wordt onze voordeur voortdurend in de gaten gehouden voor een legertje vrijwilligers. Meestal lopen ze door weer en wind over de Nieuwegracht, waar onze twee panden aan gevestigd zijn. Soms bellen ze schuchter aan en vragen met de pet in de hand of ze even naar het toilet mogen. Een kleine gift voor een dergelijke onverdeelde aandacht. Soms maken ze een praatje met mij als ik samen met collega’s voor de deur sta. Ze weten heel goed dat wij de theologen zijn en dat dit iets met God te maken heeft. Ze vragen ons daarom vaak en graag in Gods naam of ze een plukje shag mogen hebben. Wederom beschouw ik dit als een kleine gift in ruil voor hun onverdeelde aandacht.

Doorgaan met lezen “Martinuslezing 2013: Delen en delen is twee”

Journalistieke artikelen, Rond de TST

Waar geloof en rede samenkomen

Nergens wordt theologie zó levend als in Rome, waar je haar voor je ogen ziet gebeuren. Een groep Tilburgse theologen ervoer het aan den lijve. “Wij beschouwen de Tilburg School of Catholic Theology als een vooruitgeschoven post. Met behulp van de TST wil de Congregatie zien hoe je katholieke theologie kan bedrijven in een verder geheel seculariseerde omgeving, zoals die van Nederland.”

Doorgaan met lezen “Waar geloof en rede samenkomen”

Columns, Rond de TST

Bekentenissen van een cultuurtheoloog

Rome. De stad met de honderd gezichten. Hoofdstad van de Oudheid toen de legioenen van Caesar heel Europa verenigde 2 millennia voor de Europese Unie. Heilige stad ook, van heiligen en martelaren. Tijdens de christenvervolgingen onder enige opvolgers van Julius werden er zovele gelovigen afgeslacht dat de kerkvader Tertullianus verzuchte dat haar straten waren witgewassen door het bloed van de ontelbare martelaren.

Doorgaan met lezen “Bekentenissen van een cultuurtheoloog”

Interviews & quotes, Rond de TST

Tilburgse theologen vieren feest in Rome

Afgevaardigden van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) vierden op zondag 23 september in Rome dat het Vaticaan hun instelling heeft erkend als officieel kerkelijke theologische faculteit. Kardinaal Grocholewski. Hoogtepunt van de viering was een Latijnse hoogmis in de Kerk der Friezen. Hoofdcelebrant was kardinaal Zenon Grocholewski, de prefect van de pauselijke Congregatie voor Katholiek Onderwijs. Frank G. Bosman blogt, twittert en publiceert veel over religie en de moderne cultuur. Voor de omroep RKK treedt hij geregeld op: wekelijks in de rubriek Aangekruist in Kruispunt Radio en met zijn film-, boek-, game- en cd-recensies op katholieknederland.nl. Bekijk de uitzending.

Bron: Groeten uit de Friezenkerk, RKK

Interviews & quotes, Rond de TST

H. Stoel verleent Faculteit Katholieke Theologie definitieve erkenning

De Faculteit Katholieke Theologie (FKT) is definitief erkend als kerkelijke faculteit door de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding in Rome. Verantwoordelijk prefect kardinaal Zenon Grocholewski sprak begin januari zijn waardering uit voor de inspanningen die de faculteit de afgelopen vijf jaar heeft geleverd. De Congregatie hoopt en verwacht dat de FKT een bijzondere rol zal vervullen voor alle kerkelijke opleidingen in de Nederlandse kerkprovincie. Cultuurtheoloog en FKT-medewerker Frank Bosman is verheugd met de erkenning. “Het is de bevestiging dat de FKT de afgelopen tijd erin is geslaagd om haar wetenschappelijke kwaliteit te garanderen alsook het midden van de kerk bewaart.” Lees het hele artikel op Katholiek.nl.

Bron: Katholiek.nl