Vandaag hield ik de openingslezing van het Windesheim-symposium ‘Forens tussen acceptatie en confrontatie’. In mijn lezing ‘De theoloog als grensganger’ positioneer ik de theoloog als staande in de complexe verhoudingen tussen kerk, academie en maatschappij, nooit ergens helemaal thuis, altijd kritisch, vooral op zichzelf.