Lezingen & toespraken

Gebed voor een vormeling

In juni was ik getuigen van het vormsel van een goede vriendin. Ik was haar vormselgetuige, een grote eer. Voor de gelegenheid en op verzoek mocht ik een gebed uitspreken dat nu in het parochieblad van Den Haag is verschenen. Ik publiceer hem graag, met toestemming hier.img-20180911-wa0001.jpg.

 

Advertenties
Katholieke encyclopedie

Sacrament: Vormsel

Bij het sacrament van het vormsel bevestigt de Kerk het geloof van een gedoopte. Omdat de kinderdoop veelal de dagelijkse praktijk is, bevestigt de vormeling de belofte die namens hem gedaan is door zijn ouders. De vormeling krijgt de handen opgelegd door de bisschop en wordt door hem gezalfd. Het Vormsel is bij uistek het sacrament van de H. Geest, van diens genadegaven en van duurzame wederzijdse trouw tussen God en mensen. Wie wilde toetreden tot de katholieke kerk, vaak op volwassen leeftijd, kreeg het doopsel toegediend inclusief de bisschoppelijke zalving. Lees het hele dossier.