Interviews & quotes

Nieuwe revolutie in kerken door social media

Kerken staan aan het begin van een nieuw tijdperk door social media, als Facebook, Twitter en LinkedIn. Dat betoogde Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, gisteren in Utrecht bij de uitreiking van de Webfish Awards 2012. ,,We staan aan het begin van een nieuw epoche (tijdperk). Veranderingen in communicatiemiddelen veranderen de theologie. Het opschrijven van de Bijbelse verhalen ten tijde van de Babylonische ballingschap heeft het karakter van de monotheïstische religies veranderd. De boekdrukkunst heeft opnieuw een revolutie teweeggebracht in de theologie en de kerk, het heeft de Reformatie en de Verlichting gebracht. Lees het hele artikel.

Bron: Friesch Dagblad

Advertenties
Interviews & quotes

Theoloog: Bijbel, woordenboek én Handboek Kerk en social media

Klaas van der Kamp (secretaris landelijke Raad van Kerken) over het Handboek: ‘Als de kerken daar greep op willen hebben, moeten ze meegaan in de vernieuwing. ‘Met het goud van Egypte’, zegt Frank Bosman, ‘is het gouden kalf gemaakt en de tabernakel’. (…) Ik ben blij met dit nieuwe Handboek voor de sociale media en de kerk. Blij ook, dat ik nu mijn stencils – een testimonium paupertatis – kan weggooien. Blij dat de kerken op deze manier zich de sociale media verder kunnen toeëigenen. In een eflits van de Raad hebben we het als volgt geformuleerd : Een theoloog heeft in zijn werk een Bijbel, een woordenboek en een grammatica onder handbereik, en het is raadzaam om daar het ‘Handboek Kerk en social media’ aan toe te voegen.’ Lees de recensie.

Bron: RaadvanKerken.nl

Interviews & quotes

Als christen ‘mens onder de mensen’ op internet

Een kerk hoort op sociale media actief te zijn, vindt Frank Bosman, medesamensteller van het Handboek kerk en sociale Media. ‘In de Bijbel staat dat je moet getuigen tot aan de uiteinden van de aarde.’ Bosman heeft niets met tegenwerpingen dat er veel gebabbeld wordt over onbelangrijke zaken en dat het gebruik van sociale media wellicht juist afleidt van God. ‘Dat zeiden ze ook bij de komst van het boek, de telegraaf, de televisie. Dat is gewoon angst voor de vooruitgang. Als we geen vooruitgang hadden, waren er ook geen Bijbelvertalingen gekomen.’ Bosman wijst naar de Jezus’ leven als voorbeeld. ‘Hij was nederig, maar ook overtuigd van zijn eigen gelijk.’

Bron: Nederlands Dagblad

Kruispunt

Aangekruist #65

Hans van Willigenburg presenteert op 2 december op radio 5 het Groot Katholiek Dictee. Verschillende prominente katholieken vullen in de studio het dictee in. Het Nederlands Bijbelgenootschap enBlikoponeindig.nl presenteren het psalmenboekje ‘Durf te vragen’, speciaal om jongeren met de bijbel te laten kennis maken. Vandaag vindt in Utrecht ook het symposium Kerk2012 plaats over de relatie tussen kerk en social media. In Trouw aandacht voor het bijzondere geloof van preseidentskandidaat Mitt Romney, het mormonisme. In Noorwegen woedt een discussie om de tijdsaanduidingen ‘voor/na christus’ te wijzigen. Slecht idee. 

Bron: Kruispunt, RKK

Interviews & quotes

Religieuzen en de nieuwe media

In het Titus Brandsma Memorial vond op 11 juni een vervolgbijeenkomst ‘Religieuzen en de nieuwe media’ plaats. (…) De ‘meest spraakmakende cultuurtheoloog’ van Nederland, Frank G. Bosman, vertelde op open en humorvolle wijze hoe hij door het gebruik van de oude en de nieuwe media snel tot grote hoogte gestegen was. Bosman benadrukte onder meer dat je moet zoeken naar je unique selling point. Personal branding is belangrijk. Bosman: Het is natuurlijk een groot ego-project. Je moet het wel leuk vinden om in de belangstelling te staan. Anders wordt het het zoveelste ‘moetje’. ‘Je hoeft niet in de media te verschijnen, maar als je het wilt moet je er wel wat voor over hebben.’ Lees verder.

Bron: KNR

Interviews & quotes

Godsdienstles over Twitter

Een ‘christen in de klas’ is leuker dan godsdienst uit een boekje. Het ds. Pierson College in Den Bosch vroeg theoloog Frank Bosman daarom voor een gastles. Over Twitter en Facebook, pesten en haten. ‘Jullie vertegenwoordigen God voor mij.’ Bosman heeft een aflevering van South Park meegenomen. Sommige meisjes hebben zo’n 300 vrienden op internet. “En zijn dat echte vrienden?” De brugklassers gaan gemakkelijk met hem mee. “Echte vrienden”, zegt een meisje dat vooraan zit, “betekenen iets voor me.” Frank Bosman gaat vlak bij een leerling staan en schreeuwt: “Hé joh!!” Dan zegt hij zachtjes tegen de buurman: “He joh.” Drie stappen achteruit: “Op Twitter ziet dat er hetzelfde uit. Lees de hele reportage in Trouw.

Bron: Trouw

Interviews & quotes

Dank God voor ingenieurs!

Overal komen nieuwe initiatieven en nieuwe vormen naar boven in de kerk, van Simple Church tot Social Sunday, van evangelisch tot vrijzinnig. Fred Omvlee laat zien wat er gebeurt op een Social Sunday in Delft. (…) De Rooms-katholieke cultuurtheoloog Frank G. Bosman bezingt zijn lof op de technologie. “Iedereen dankt God voor de technologie”, zegt hij. “Fundamentalisten, nerds, ultra-empiristen, gewone mensen, geheime diensten” en hijzelf. “Ut unum sint”, spreekt hij daarbij als hoop uit.

Bron: Christelijk Weekblad

Interviews & quotes

Pleidooi voor stilte tegen opmars sociale media

Cultuurtheoloog Frank Bosman trapt de Goed Gerucht-dag 2012 af met een enthousiast verhaal over het gebruik van sociale media. Natuurlijk kent hij de schaduwkanten. Vriendschap op Facebook draait om kwantiteit in plaats van kwaliteit, somt hij op, en de druk om mee te doen is groot, zeker onder jongeren. Maar eigenlijk is er niets nieuws onder zon, is de observatie van Bosman. ‘Dit alles is niet door sociale media veroorzaakt, maar Twitter en Facebook brengen het naar boven. Sociale media maken oude sociologische principes zichtbaar.’ (…) ‘Een leven dat zich alleen afspeelt tussen Twitter en Facebook, is geen leven. Daarom wil ik je pleidooi voor stilte graag ondersteunen.’ Breken met sociale media is echter niet aan de orde, benadrukt hij. Grappend: ‘Wat is nog bijzonder aan mij als ik daarmee stop?

Bron: Nederlands Dagblad

Opinie-artikelen

Internetsacraliteit: enthousiasme en beperkingen van Web 2.0

Hoe googelen we ons een weg naar God? Voor termen als Geloof 2.0, internetspiritualiteit, podcastpriesters en twitterende predikanten lijkt plotseling flinke aandacht te ontstaan. In de laatste drie maanden werden maar liefst drie symposia gehouden door respectievelijk het IKON-pastoraat, de katholieke website Isidorusweb en Kerk en Wereld over het ontluikende fenomeen internetspiritualiteit. Maar kan internet sacraliteit overbengen?

Doorgaan met lezen “Internetsacraliteit: enthousiasme en beperkingen van Web 2.0”