Dit is de dag

Orgaandonatie is geen voor wat hoort wat

Het CBS presenteerde donderdag cijfers waaruit blijkt dat bijna 2 miljoen mensen geen donor willen zijn. Deze groep is flink toegenomen sinds de nieuwe donorwet is aangenomen. Er zijn mensen die daarom pleiten voor meer wederkerigheid. Commentator Frank Bosman ziet dit als een heilloze weg. ‘Orgaandonatie is geen voor wat hoort wat’.

Bron: Dit is de dag (EO, NPO1)

Advertenties
Katholiek.nl

Willibrords laatste orgaandonatie

#weekoverzicht Deze week stond in het teken van een nipte D66-overwinning. Onder leiding van kamerlid Pia Dijkstra wist D66 afgelopen dinsdag haar nieuwe orgaandonatiewet door de Tweede Kamer te slepen. De nieuwe wet zorgt ervoor dat iedereen orgaandonor is, mits hij of zij bezwaar maakt. We moeten natuurlijk nog afwachten wat de Eerste Kamer doet – en die kan vrij eigenzinnig zijn, weten we uit ervaring – maar de gevolgen van het nieuwe denken zijn al merkbaar. Duizenden mensen hebben een ‘tegen’ laten registreren. Dat is natuurlijk niet wat je wilt, maar Dijkstra gaf al monter aan dat ‘tegen’ beter is dan helemaal geen registratie.

Doorgaan met lezen “Willibrords laatste orgaandonatie”

Dit is de dag

Een echte christen is orgaandonor

De Tweede Kamer werd op woensdag gedebatteerd over het inmiddels aangepaste wetsvoorstel van D66 om een actief donorregistratiesysteem in te voeren. De wet ligt gevoelig en een meerderheid lijkt nog niet in zicht. Vooral het CDA, een partij die de doorslag kan geven, is kritisch.  Bij Dit is de dag betoog ik dat een echte christen een orgaandonor is: ‘Wie Jezus wil navolgen moet net als Hem zijn of haar lichaam opofferen om een ander nieuw leven te geven.’

Bron: Dit is de dag (EO, NPO1)

Interviews & quotes

‘Geen ziektekostenverzekering dan helemaal niets verzekeren’

‘Gewetensbezwaarden vragen bij het rijk een vrijstelling aan voor de verplichte ziektekostenverzekering in Nederland. Voorwaarde is dat ze dan geen enkele andere verzekering hebben (geen opstal-, inboedel-, enz.) en dat ze een bepaalde belasting afdragen aan het rijk ten bate van de collectiviteitsdekking waarvan iedereen – ook de gewetensbezwaarden – gebruik maken. Denk aan ambulance, eerste hulp, enzovoorts. De reden om een ziektekostenverzekering principieel af te wijzen, is dat deze groep van vaak streng orthodoxe huize al het kwaad dat je overkomt, beschouwen als afkomstig van God. Wie zich daartegen verzet – bijvoorbeeld door middel van een verzekering – gaat in tegen Gods raadsbesluit. Deze groep laat zich ook niet inenten, weigert bloedtransfusies en is zeer huiverig tegenover orgaandonaties.’

Bron: FunX

Interviews & quotes

Orgaandonatie, predestinatie en het einde der tijden

In het katholieke Goirle is 17 procent van de inwoners orgaandonor, op protestants Urk maar 2 procent. Katholieken doneren hun organen graag, protestanten liever niet: het lijkt een logische conclusie op basis van de donorcijfers die het ministerie van volksgezondheid gisteren presenteerde. In het NTR-programmaPavlov analyseert cultuurtheoloog Frank G. Bosman de theologische achtergronden voor deze confessionele breuk. “Het heeft met twee zaken te maken: wat is je beeld van het verrezen lichaam aan het Einde der Tijden, en hoe cultuuroptimistisch of fatalistisch ben je als geloofsgemeenschap? Hoe spiritueler het beeld van het verheerlijkte lichaam, hoe groter de donorbereidheid. Beluister het hele interview.

Bron: Pavlov (NTR)

Interviews & quotes

Donorkaart: Katholiek vrijgeviger?

In het katholieke Goirle is 17 procent van de inwoners orgaandonor, op protestants Urk maar 2 procent. Katholieken doneren hun organen graag, protestanten liever niet: het lijkt een logische conclusie op basis van de donorcijfers die het ministerie van volksgezondheid gisteren presenteerde. Niet alleen Urk telt weinig donoren, dat geldt ook voor andere gemeenten met veel bevindelijk gereformeerden (zoals Staphorst, Nunspeet en Putten), terwijl gemeenten in het katholieke zuiden relatief veel orgaangevers kennen. Speelt religie inderdaad een rol?

Doorgaan met lezen “Donorkaart: Katholiek vrijgeviger?”

Interviews & quotes

Orgaandonatie

Gaat het aantal orgaandonaties toenemen of afnemen als nabestaanden een grotere rol in het keuzeproces spelen? Minister Klink van Volksgezondheid denkt dat een grotere rol meer mensen over de streep zou kunnen trekken hun keuze vast te leggen. Daarom pleit hij voor een donorformulier waarop de mogelijkheid toegevoegd wordt dat mensen toestemming geven voor orgaandonatie, mits de nabestaanden hier ook mee instemmen. De Nederlandse Transplantatie Stichting, artsenvereniging KNMG en gezondheidsinstituut NIGZ vrezen dat het aantal donaties hierdoor juist zal afnemen. Te gast zijn theoloog Frank Bosman en schrijver en oud-politicus Jan Terlouw voorzitter van Coördinatiegroep Orgaandonaties. Link naar uitzending.

Bron: Stand.Café

Opinie-artikelen

Orgaandonatie als navolging

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) legt het advies over een nieuwe regeling van zijn eigen werkgroep Actieve Donor Registratiesysteem (ADR) rond orgaandonatie naast zich neer. De ADR adviseert aanpassing van de huidige wetgeving. Iedereen zou automatisch donateur moeten zijn, mits iemand aangeeft dit niet te willen (opt-out). Op dit moment moet een donor zich nog expliciet aanmelden (opt-in). De reactie van de minister is betreurenswaardig. Er zijn legio redenen wél donor te zijn. Christenen hebben echter een extra argument: die van de navolging.

Doorgaan met lezen “Orgaandonatie als navolging”

Opinie-artikelen

Orgaandonatie als sacrament

Rond de BNN’s ‘Grote Donorshow’ is al veel publiciteit geweest. De goed gelukte stunt heeft veel aandacht gegenereerd voor de noodzaak van orgaandonatie. De katholieke kerk heeft traditioneel hier geen bezwaar tegen. Zij schaart deze daad zelfs onder de naasteliefde. Toch is er – mijn inziens – meer aan de hand. Orgaandonateurs nemen bijna letterlijk deel aan de zelfgave van Jezus: ‘Dit is mijn lichaam, mijn bloed’. Orgaandonatie als sacrament?

Doorgaan met lezen “Orgaandonatie als sacrament”