Interviews & quotes

Maria 101

“Aanbidding komt alleen God toe: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarnaast heeft de Rooms-katholieke kerk een batterij aan heiligen, kerkleraren, maagden, martelaren en engelen. Die aanbidden we niet, maar vereren we wel.” Voor Grootnieuwradio mocht ik uitleggen hoe dat nu ook weer precies zit, dat vereren van Maria en heiligen en zo. Nou, graag gedaan.

Bron: Grootnieuwsradio

Advertenties
Geen categorie

Notre Dame de Grand Guerre

Bij het noord-Franse dorp Massiges zijn opgravingen te vinden van de Eerste Wereldoorlog. Nu is er in de wijde omgeving van Verdun zo ongeveer in elk dorp en bos een monument, een opgraving, een kerkhof of een museum te vinden over La Grand Guerre, maar die van Massiges is anders. De opgravingen dateren uit 2013 en 2014 – de meest recente naar mijn weten.

Doorgaan met lezen “Notre Dame de Grand Guerre”

Journalistieke artikelen

Het geheim van Maria

Maria, de moeder van Jezus is nog steeds ongekend populair, ook buiten de traditionele muren van het katholieke geloof. Miljoenen mensen – gelovig en ongelovig – trekken elk jaar naar haar bedevaartsplaatsen in La Salette, Parijs en Fatima. Het zogenaamde ‘genadebeeld’ van de Zoete Moeder van Den Bosch baadt elke dag in een zee van bloemen en kaarsjes die door toevallige passanten worden achtergelaten. Wat is haar geheim?

Doorgaan met lezen “Het geheim van Maria”

Journalistieke artikelen

Waarom de Maagd Maria nog steeds geliefd is

In de volksvroomheid heeft Maria altijd een belangrijke rol gespeeld. God en zelfs zijn mensgeworden Zoon staan zover weg van de arme zondaars, dat christenen zich liever wendden tot heiligen om een goed woordje voor hen te doen. Maria is bovendien een moeder, en nog wel een moeder die haar dode zoon heeft moeten begraven. Wie hard en onbarmhartig door het leven wordt geslagen, weet dat hij een gewillig oor en een begripvol hart bij Maria kan vinden. Vooral vrouwen kunnen zich veel gemakkelijker met Maria identificeren dan met de mannelijke Jezus.

Doorgaan met lezen “Waarom de Maagd Maria nog steeds geliefd is”

Journalistieke artikelen

Vaticaan kritisch op Mariaverschijningen

Deze week kwam in het nieuws dat het Vaticaan verscherpte richtlijnen voor het erkennen van Mariaverschijningen en andere goddelijke openbaringen heeft gepubliceerd. Het gaat in feite om een Engelse vertaling van een document uit 1978 dat tot nu toe alleen in het Latijn circuleerde. Het document draagt de titel ‘Norms regarding the manner of proceeding in the discernment of presumed appartitions or revelations‘. Vooral vanaf de 19e eeuw werden honderden Mariaverschijningen en bijbehorende zogenaamde particuliere openbaringen gerapporteerd. De bekendste goedgekeurde verschijingen zijn die van Rue du Bac (Parijs, 1830), La Salette (Frankrijk, 1846), Lourdes (Frankrijk, 1858), Fatima (Portugal, 1917), Beauraing (België, 1932) en Banneaux (België, 1933).

Doorgaan met lezen “Vaticaan kritisch op Mariaverschijningen”

Reclames

De wenende Madonna van Quest

Quest is een leuk blad. Tenminste als ik het bij de huisarts zo af en toe inzie. Het blad hoort thuis in het domein van de populair-wetenschappelijke tijdschriften als Kijk! en National Geographic en probeert van saaie wetenschap leuke journalistiek te maken. Een paar keer per jaar zet de redactie van Quest hun blad extra in de spotlight door actief reclame te maken voor een special over bijvoorbeeld genderstereotyeringen. ‘Vrouwen huilen 8x vaker dan mannen,’ aldus de reclameposter. Kijk, dat krikt de verkoopcijfers vast lekker op. De afbeelding die deze reclame begeleid is opmerkelijk.

De reclameposter bestaat uit twee teksten (‘Vrouwen huilen 8x vaker dan mannen’ en ‘Lees Quest en u weet het’) en een gestileerde afbeelding in zwart, wit en rood. En om die afbeelding gaat het hier even. Een eerste vluchtige blik laat een vrouw zien met haar hoofd licht naar links opgeheven en met duidelijk tranen in de ogen en op de wangen. Klopt als een bus met de slogan dat vrouwen kennelijk vaker huilen dan mannen. Maar dan valt het oog op een detail: de wenende vrouw heeft een kruis om de nek hangen.

Doorgaan met lezen “De wenende Madonna van Quest”

Fictie

Theologisch sprookje: De hemel was leeg

Er was eens een God, die het erg druk had. Elke dag zette hij de raderen van het universum in werking. Hij berekende de bewegingen van de sterren en de kracht van de opkomende zon. ’s Nachts rustte hij niet. Hij zat dan op zijn hemelse troon met de twee weegschalen van tijd en ruimte in zijn handen. Rustig bungelden ze op en neer, nooit te veel naar beneden, nooit teveel naar boven. En terwijl hij zijn evenwicht bewaarde, stroomden elke nacht ontelbaar veel engelen langs zijn troon. In hun handen brachten zij hem wierook en papier. Op die papiertjes stonden boodschappen van zijn schepsels geschreven. ‘God, geef me dit of dat. Lieve God, maak die of die beter. Lieve God, geef dat ik sterven kan…’ En elk papiertje dat de engelen hem kwamen brengen, liet hij geduldig voorlezen. Meestal zij hij niets, soms schudde hij zijn hoofd. Knikken kon hij eigenlijk niet. Er was tenminste geen engel die zich dat herinneren kon.

Doorgaan met lezen “Theologisch sprookje: De hemel was leeg”

Columns

Maria-met-een-gordijntje ervoor

Maria-met-een-gordijntje ervoor, het lijkt één of andere vage bedevaartsplaats op de Veluwe of Zuid-Limburg, maar het staat in Frankrijk. Mont-devant-Sassey is een gemeente in het Franse departement Meuse (regio Lotharingen) en telt 108 inwoners. De plaats maakt deel uit van het arrondissement Verdun. In dit dorpje ligt bovenop de heuvel het elfde eeuwse kerkje Notre Dame de Assumption, O.L.V. Tenhemelopneming.

Doorgaan met lezen “Maria-met-een-gordijntje ervoor”

Interviews & quotes

Maria’s ambitie inspireert

Onder de noemer Maria en Maria werd gisteren in Museum Catharijneconvent in Utrecht aandacht besteed aan twee bijbelse vrouwen in de filmkunst. Vooral de sterke kanten van deze vrouwen bleken te inspireren. Centraal stonden de film Mary van regisseur Abel Ferarra en de documentaire Ave Maria van Nouchka van Brakel. Ongeveer honderd geïnteresseerden lieten zich meeslepen door Ferarra’s interpretatie van het Evangelie van Maria Magdalena en van Brakels fascinatie voor de verering van een andere Maria, de moeder van Jezus.

Doorgaan met lezen “Maria’s ambitie inspireert”

Muziek

In een ander licht (Stef Bos)

Uitgedaagd door de NCRV dook Neerlands troubadour Stef Bos in het boek dat hem in zijn jeugdjaren zo intens had gefascineerd, maar waarin hij later weinig meer keek: de bijbel. Deze hernieuwde kennismaking met de verhalen van zijn jeugd resulteerde in de ontroerende project-cd In een ander licht. Bos is een laatmoderne exegeet, die de oeroude verhalen van de bijbel weet te verplaatsen over tijd en ruimte naar onze eigen leven.

Doorgaan met lezen “In een ander licht (Stef Bos)”