Interviews & quotes

Steekvlammen in de Europese kerk

‘Steeds zocht de Kerk al strompelend en ploeterend naar de waarheid,’ zo zei ik tegen Kerk&Leven voor een artikel over de (uitblijvende) modernisering van de r.k.-kerk in West-Europa. ‘Tegelijk blijft overeind dat lokale Kerken ruimte nodig hebben om te zoeken naar hoe ze universele waarden kunnen toepassen in hun concrete context. Dat brengt onvermijdelijk spanningen met zich mee. De kern van gelovig-zijn bestaat er volgens mij echter net in dat je in vertrouwen met die spanningen omgaat.’

kerkleven

Doorgaan met het lezen van “Steekvlammen in de Europese kerk”

Advertenties
BN/de Stem

Verveling is een zeldzaam goed

In onze kerk speel ik elke zondag gitaar. De rest van de familie speelt ook: mijn liefste op de fluit, dochterlief op de piano en zoon (ook lief) op de Ierse trom. Zeg maar de Nederlandse versie van de Von Trapp Family Singing Choir uit de Sound of Music, maar dan zonder Nazi’s.

Doorgaan met het lezen van “Verveling is een zeldzaam goed”

Interviews & quotes

Pijn rond de kerk die verandert

Kerstmis, nog altijd goed voor prima vulling van kerkbanken. Dit jaar heeft dat nog meer dan voorheen iets dubbels. Katholiek Nederland is in hoog tempo aan het afslanken. In aantallen kerkgangers, pastores en kerkgebouwen. Rationeel te verklaren, maar een hard gelag voor diepgelovigen en met name ouderen. Dagblad De Stentor vroeg mij commentaar te geven rond de situatie in r.k.-Nederland. “De oudere generatie kerkgangers heeft twee enorme veranderingen moeten verwerken in hun kerkelijke leven. Eerst het Tweede Vaticaans Concilie waarin opeens alles los ging in ‘hun’ kerk. Wat daarna voor een deel weer snel teniet is gedaan. En nu worden ze geconfronteerd met een enorme leegloop.”

Doorgaan met het lezen van “Pijn rond de kerk die verandert”