Dit is de dag, Interviews & quotes

#17 ‘Het is er op of er onder voor paus Franciscus’

Het is er op of er onder voor de paus tijdens deze synode. Als alles bij het oude blijft leidt dat tot imagoschade voor Franciscus. Dat zegt didd-commentator Frank Bosman. De bisschoppen buigen zich sinds gisteren in Rome over vragen rond huwelijk en gezin. De paus zelf, media en enthousiaste katholieken hebben gezorgd voor een sfeer van ‘de tijd is rijp voor veranderingen’. Bosman, zelf katholiek, hoopt dat wie bijvoorbeeld scheidt en hertrouwt niet langer wordt uitgesloten van deelname aan de communie. In de praktijk wordt daar vaak al soepeler mee omgegaan dan de leer voorschrijft, maar het zou volgens Bosman mooi zijn om dit ook formeel toe te staan. Of de paus dit voor elkaar krijgt wordt spannend.

Bron: Dit is de dag (EO, NPO 1)

Advertenties
Muziek

Chromeo – Jealous: pleidooi tegen het celibaat?

De nieuwste hit van het duo Chromeo heet ‘Jealous’ (‘jaloers’). En in de bijbehorende clip gaat een Las Vegas-priester er met één van de bruiden-to-be vandoor. En dat in dezelfde week dat 26 Italiaanse vrouwen pleiten voor het afschaffen van het verplichte priestercelibaat. Gemakkelijke scoren? Misschien niet, want de jaloersheid maakt – ook in de clip – uiteindelijk alles kapot.

Doorgaan met het lezen van “Chromeo – Jealous: pleidooi tegen het celibaat?”

Muziek

Young and beautiful: gebed om eeuwige trouw

‘Onze lieve Heer, als ik in de hemel kom, laat me dan alsjeblieft mijn man meenemen. Als hij komt, vertel me dan dat je hem binnen zal laten!’ Nee, deze vrome tekst is niet afkomstig uit een katholiek gebedenboekje uit het begin van de 20e eeuw. Het is de bridge van de pop song Young and Beautiful van de Amerikaanse zangeres Lana del Rey (1986). Het nummer kwam al in 2013 uit als title song van de film The Great Gatsby, maar ik ben pas zeer recent echt naar de tekst gaan luisteren. En die ontroerde mij.

Doorgaan met het lezen van “Young and beautiful: gebed om eeuwige trouw”

Katholieke encyclopedie

Sacrament: Huwelijk

Het huwelijk is misschien wel het meest zichtbare sacrament van alle zeven die de r.k.-kerk heeft. Het huwelijk-in-de-kerk heeft nog steeds een iconische kracht in de Hollywood-films, en menig randkerkelijke gelovige vindt nog steeds zijn weg naar het kerkgebouw al was het alleen maar voor het schilderachtige decor. Maar dit sacrament is ook omgeven met controverses rond seks (voor het huwelijk), celibaat (verplicht voor priesters, bisschoppen en kloosterlingen), en scheiding en hertrouwen (wat de kerk in principe afwijst). Tijd voor een verkenning. Lees het hele dossier.

Kruispunt

Aangekruist #43

Deze week kwam de bijbel-in-straattaal uit, de Torrie van Mattie, het Evangelie van Matteüs, van de jongerenwerker Daniel de Wolf. Citaat: “Maar Jowie was een rustige boy en hij wilde geen buzz en redu en haters praatjes over Maria en hij dacht erover om hun relatie in stilte te verbreken, je weet toch. Gewoon net doen of hij van nix wist en het uitmaken.” Theoloog Gied ten Berge roept in de Trouw op om het burgerlijk huwelijk maar af te schaffen, omdat de staat geen rituelenmachine is. Collega-theoloog Marcel Poorthuis becommentarieerd het Talmoedcommentaar van de Joodse filosoof Levinas, over de onmenselijkheid van vergeving. 

Bron: Kruispunt, RKK