Interviews & quotes

Lees ‘God houdt van seks’ vooral in de pauze

Jan van Hooydonk in Volzin over mijn pamflet ‘God houdt van seks‘:

Frank Bosman kent als cultuurtheoloog niet alleen de Bijbel en de christelijke traditie, maar is ook een kenner van film, video, popmuziek en internet – het laatste inclusief pornosites. Gewapend met deze kennis ontleedt hij in zijn pamflet in sneltreinvaart zowel het seksueel pessimisme dat de christelijke traditie doortrekt als wat hij noemt ‘de ontwrichtende krachten’ van seks in de huidige samenleving. Hij spreekt over de naaktheid in de Bijbel – in de paradijselijke gestalte van Adam en Eva en van het Hooglied, in de afzichtelijke en verheven gestalte van de naakte Christus.

Doorgaan met lezen “Lees ‘God houdt van seks’ vooral in de pauze”

Interviews & quotes

Pamflet God en seks biedt vrolijke lijfelijkheid

Op een terrasje in Den Bosch interviewde Katholiek.nl mij over mijn pamflet ‘God houdt van seks‘. ‘Er zijn twee soorten naaktheid: een goede en een slechte naaktheid. Goede naaktheid hoort bij goede erotiek. Vrijende partners geven zich letterlijk en figuurlijk bloot. Ze schamen zich niet voor zichzelf of elkaar. Ze genieten alleen maar. Deze blootheid hoeft niet bedekt te worden. Slechte naaktheid is afgedwongen naaktheid. Iemand wordt tegen zijn wil uitgekleed, verkocht, gedwongen. Het is een naaktheid waar je een doekje voor wilt doen en waarvoor je je hoofd afwendt.’

Bron: Lees het hele interview op Katholiek.nl.