Interviews & quotes

Jezus’ leven inspiratie voor videogames’

Voor het blad van de PKN in Arnhem mocht ik iets zeggen over religie en videogames.

pasen.jpg

Bron: PKN Arnhem

Advertenties
Interviews & quotes

‘In kan niet in mijn eentje geloven’

Deze week staat er een groot interview met mij in de Visie. Mooie eerlijk interview van Mirjam Hollebrandse en prachtige beelden van We Definitely. En natuurlijk: onze prachtige dochter op de cover.

visie0

Doorgaan met het lezen van “‘In kan niet in mijn eentje geloven’”

Mededelingen

‘Ik geloof het wel’

Voorpublicatie uit: ”Ik geloof het wel.’ Over kerk, cultuur en geloven in Nederland aan het begin van de 21e eeuw’, in: Joosr de Wal (red.), Van Jan Dibbets tot Tinkebell. Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken. 1990-2015, Eindhoven (2015), p. 17-23.

Als kind heb ik nog het rijke Roomsche leven meegemaakt. Hoewel ik in 1978 geboren ben, hebben mijn ouders mij nog weten onder te dompelen in de breedte en de diepte van de katholieke ritualiteit, liturgie en volksdevotie. Ik sleet mijn kinder- en jongerenjaren met rozenkransen, bidprentjes en eucharistische aanbidding. Ik liet mij met wijwater zegenen elke zondag tijdens het Asperges me. Ik snoof de wolken wierook op tijdens de evangelielezing. Ik bezocht bedevaartsplaatsen van heiligen wier naam ik me niet eens meer kan herinneren. Ik bad tweemaal daags het breviergebed. Ik beklom de onderste sporten van de rooms-katholieke lekenhiërarchie door achtereenvolgens misdienaar, acoliet en koster te worden.

Doorgaan met het lezen van “‘Ik geloof het wel’”

Lezingen & toespraken, Rond de TST

Theologie tussen kerk, academie en samenleving

Katholieke theologen hebben het niet gemakkelijk. Het speelveld lijkt beperkt. Verschillende krachtvelden trekken aan hen. De academie verlangt van de theoloog vooral dat hij objectief en rationeel te werk gaat: lastig als je voornaamste onderzoeksobject (God) categorisch weigert zich empirisch te laten vangen. De kerk is de tweede kracht die aan theologen trekt. Zij is vooral bezorgd dat de theoloog de gelovige in verwarring brengt door al te radicale ideeën of ketterijen. De laatste kracht is die van onze laatmoderne maatschappij, die veel belangstelling heeft voor mystiek en spiritualiteit, maar die tegelijkertijd niet zit te wachten op zorgvuldige analyse van eeuwenoude geloofsbelijdenissen.

Doorgaan met het lezen van “Theologie tussen kerk, academie en samenleving”

Columns, Rond de TST

Bekentenissen van een cultuurtheoloog

Rome. De stad met de honderd gezichten. Hoofdstad van de Oudheid toen de legioenen van Caesar heel Europa verenigde 2 millennia voor de Europese Unie. Heilige stad ook, van heiligen en martelaren. Tijdens de christenvervolgingen onder enige opvolgers van Julius werden er zovele gelovigen afgeslacht dat de kerkvader Tertullianus verzuchte dat haar straten waren witgewassen door het bloed van de ontelbare martelaren.

Doorgaan met het lezen van “Bekentenissen van een cultuurtheoloog”

Opinie-artikelen

Holy work of art, Bosman!

“De Theoloog des Vaderlands” wordt hij genoemd. Hij zou “een van de geheime wapens van de katholieke kerk” zijn. En voor “eerste hulp bij vragen over populaire relikunst” zijn we bij Frank G. Bosman aan het juiste adres. De eerste winnaar van de titel “meest spraakmakende theoloog van Nederland” heeft een flinke bekendheid gekregen in theologisch én seculier Nederland. Zoals elk groot denker een groep trouwe aanhangers achter zich moet weten te krijgen om de tand des tijds te weerstaan loopt er onderhand een kleine schare ware gelovigen achter Bosman aan, bedrijvers van zogenaamde bosmannesque cultuurtheologie. Lees verder op GoedGelovig.nl.

Interviews & quotes

‘Religie is overal, als je goed om je heen kijkt’

Frank G. Bosman werd dit jaar verkozen tot ‘meest spraakmakende theoloog’ van Nederland. De cultuurtheoloog ziet het als zijn opdracht een brugfunctie te vervullen tussen religie en de moderne cultuur. Daarom publiceert hij, bloggend en twitterend, over onderwerpen die op zijn minst ongebruikelijk zijn voor een theoloog. Dat is nodig, want religie vindt steeds minder plaats achter de muren van instituten, stelt Frank G. Bosman: “Dus moet je op zoek gaan naar waar het wel is: in soapseries, games, popsongs.”

Doorgaan met het lezen van “‘Religie is overal, als je goed om je heen kijkt’”