Fictie

Stille Nacht, Heilige Nacht

Stille nacht…

Het is stil op straat. De weinige mensen die je nog ziet, lopen snel door de bittere kou op weg naar vrienden en familie. Door de ramen heen schijnt gedempt licht naar buiten en de tuintjes zijn versierd met knipperende lampjes in rood, groen, blauw, geel en wit. In de versgevallen sneeuw zie je slechts enkele voetstappen en bandensporen.

…Heilige Nacht…

Want het is kerstavond. De gezelligste en leukste avond in het jaar. Cadeautjes geven aan elkaar, lekker eten en drinken, laat opblijven voor de kleintjes. Heel wat mensen gaan die avond naar de kerk, want het is de heilige nacht dat Jezus, Gods zoon, geboren is. Daar branden de kaarsen, geurt de wierook en vullen bekende gezangen de ruimte.

Doorgaan met lezen “Stille Nacht, Heilige Nacht”

Advertenties