BN/de Stem

Probleemindicatoren

Mijn zoon moest laatst bij de schoolverpleegkundige komen. Gelukkig vertelde hij ons dat uit zichzelf. En dat was niet vanzelfsprekend, aangezien de brief niet alleen aan hem persoonlijk was gericht, maar tevens de zin ‘je hoeft dit niet aan je ouders te vertellen’ bevatte.

bndestem

Doorgaan met het lezen van “Probleemindicatoren”

Advertenties
NPOradio1.nl

Stel je voor, dat het biertje dezelfde status krijgt als de sigaret

Maandag werd bekend dat de Nederlandse bierconsumptie sinds 2000 met 17 procent is afgenomen. Bierproducenten spelen daarop in door meer laag- of niet-alcoholische dranken aan te bieden. Soms fantaseer ik wel eens wat er zou gebeuren als het biertje over tien jaar dezelfde status heeft als de sigaret nu heeft. Dat ziet er ongeveer zo uit.

Doorgaan met het lezen van “Stel je voor, dat het biertje dezelfde status krijgt als de sigaret”

NPOradio1.nl

Raar rekenen

Trouw opende er maandag  mee, en andere media volgden snel: alcohol kost de samenleving € 2,5 miljard. Ongeveer, dat dan weer wel. Gebaseerd op de kosten- en batenanalyse van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag dat er als volgt uit. Kosten (in miljoenen euro’s): vroegtijdig overlijden (2122), productieverliezen (1929), politie en justitie (1501), verlies kwaliteit leven (1059), verkeersongevallen (1039), zorgkosten (525), studievertraging (69) en overheid (20). Baten: consumentengeluksgevoel (3800), accijnzen (1040) en producentensurplus (700). Nettokosten: € 2.624.000.000. Maar de pijnlijke waarheid is dat die plussen en minnen eigenlijk veredeld nattevingerwerk zijn

Doorgaan met het lezen van “Raar rekenen”