Ontdekking van de hemel

OvdH #15 Revolutie van tederheid

In deze aflevering van ‘De ontdekking van de hemel’ een interview met de Monic Slingerland, religiejournalist van dagblad Trouw en auteur van het boek ‘Franciscus. Revolutie van tederheid‘. Met onthullingen over het Vaticaan, de macht van het geld, en de dubbelcanonisatie van Johannes XXIII en Johannes Paulus II.

Bron: Radio KIK

Advertenties
Ontdekking van de hemel

OvdH # 14 Katholieke maatschappelijke organisaties

In deze aflevering van ‘De ontdekking van de hemel’ een interview met Pieter Kohnen, directeur van katholieknetwerk.nl c.q. het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Is er nog behoefte aan deze organisaties in het kader van sociale rechtvaardigheid en solidariteit?

Bron: Radio KIK

Ontdekking van de hemel

OvdH #13 Wierook en pepermunt

In deze aflevering van ‘De ontdekking van de hemel’ een dubbelinterview met de auteurs van het boek Wierook en pepermunt van de protestantse dominee Janneke Nijboer en de katholieke internetpionier Eric v.d. Berg. Het gesprek gaat over pausen, Maria en een trampoline springende Jezus, maar ook over heilsegoïsme, Bijbel en vasten. Twee tradities ontmoeten elkaar, en vinden heel inspiratie.

Bron: Radio KIK

Ontdekking van de hemel

OvdH #12 Humor, kabbala en jodendom

In de laatste aflevering van de serie over ‘humor en religie’, vertelt Leo Mock (docent Judaica en belijdend jood) over de vraag of er zo iets bestaat als ‘joodse humor’. Maar ook komen aan bod: Madonna en haar ‘bekering’ tot de Kabbala, en veel mooie verhalen en anekdotes van de oude rabbijnen. Mock laat zich kennen als een vriendelijke, innemende man die met passie en vuur goochelt met woorden, citaten en denkbeelden over de zin en de onzin van onze werkelijkheid.

Bron: Radio KIK

Ontdekking van de hemel

OvdH #11 Theologie, religie en humor

In de 11e aflevering van ‘De ontdekking van de hemel’ spreekt Frank G. Bosman met dr. Harm Goris. hij is universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology en is gespecialiseerd in middeleeuwse theologie. In het programma spreekt hij over humor in de kerk en ascetische monniken die niets van humor moesten hebben, maar ook over ‘dwazen voor God’, heiligen die poepend op het dorpsplein opriepen tot bekering. Beluister de uitzending.

Bron: Radio KIK.

Ontdekking van de hemel

OvdH #10 Godslastering & wetgeving

In de 10e aflevering van ‘De ontdekking van de hemel’ spreekt Frank G. Bosman met dr. Marloes van Noorloos. Zij is universitair docent aan de Tilburg Law School en gespecialiseerd in de wet op de godslastering. In het programma spreekt ze over de vrijheid van meningsuiting, het beledigen van groepen, het ‘grieven’ van God en de op handen zijnde afschaffing van de wet op de godslastering.

Bron: Radio KIK.

Ontdekking van de hemel

OvdH #8 Van harem tot fitna

Kerkhistoricus Theo Salemink vertelt in deze aflevering over hoe Nederland de afgelopen anderhalve eeuw dacht over ‘de’ moslim. Samen met Marcel Poorthuis schreeg hij het boek van Harem en fitna. Dit boek is het derde deel van een triologie. Eerder verschenen Lotus in de Lage Landen (over boeddhisme) en Donkere Spiegel (over jodendom).

Bron: Radio KIK.

Ontdekking van de hemel

OvdH #6 Godsdienstonderwijs achterhaald?

Er kan geen jaar voorbij gaan of het bijzonder onderwijs in Nederland wordt bekritiseerd. De ene keer gaat het om islamitische scholen die niet goed voor de integratie zouden zijn. De andere keer zijn de christelijke scholen aan de beurt wegens een incident met een homoseksuele docent op een streng-reformatorische school. In het verlengde van deze discussie ligt ook het godsdienstonderwijs onder vuur. Klassieke lessen godsdienst worden vervangen voor lessen levensbeschouwing en ethiek of worden zelfs gewoon afgeschaft. Is de school wel de juiste omgeving om opgroeiende kinderen kennis te laten maken met een bepaalde religie of met religie in het algemeen? Te gast praktisch zijn Toke Elshof en Taco Visser. 

Bron: Radio KIK.

Ontdekking van de hemel

OvdH #5 Jongeren en religie

Jongeren zijn met van alles en nog wat bezig: werk, carrière, studie, vrienden, enzovoorts. Het lijken soms net mensen. Ook de kerken trekken zo hard mogelijk aan de jongeren, met op zijn best gesteld wisselend resultaat. Wereldjongerendagen, Taizé-bijeenkomsten en EO-jongerendagen doen het dan wel goed onder de jongeren, maar of ze zich verder nu zo verwant voelen met een geïnstitutionaliseerde kerk is zeer de vraag. Als vooruitblik op de Katholieke Jongerendagen (6 november 2012) bespreken Monique van Dijk en Fredi Timmermans de vraag hoe religieus jongeren nu eigenlijk zijn en hoe je dat nu kan meten. Beide zijn verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Bron: Radio KIK.

Ontdekking van de hemel

OvdH #4 Het goud van de Egyptenaren

‘De bijbel’ is een lastig boek. Voor vrome gelovigen is het van kaft tot kaft het Woord van God: heilig, onbetwijfelbaar, onfeilbaar, onveranderlijk. Voor iets kritischere gelovigen en bijbelwetenschappers is de bijbel vooral een dolhof van oudere en nieuwe verhalen, met honderden auteurs en redacteuren, elk met hun eigen theologische agenda. In de christelijke kerken en joodse synagogen wordt nog wekelijks in de bijbel gelezen. Van wie is de bijbel? En wie leest dat oude boek nu nog? In de studio zijn te gast Archibald van Wieringen en Marcel Barnard, redacteuren van De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema’s en De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. 

Bron: Radio KIK.

Ontdekking van de hemel

OvdH #3 God stemt christelijk

Met een overgrote meerderheid heeft het partijcongres van de ChristenUnie (CU) afgelopen de motie ‘Rome en Reformatie’ aangenomen. Katholieken zijn welkom. Tegelijkertijd zijn er ook geluiden dat de confessionele politiek op zijn retour is. De vraag is nu, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van september, is: stemt God christelijk? En zo ja, stemt God dan op het CDA, de CU of het SGP? Of moeten christenen, zoals Ganzevoort voorstelt, hun eigen politieke weg vinden? In de studio te gast over geloof en politiek: Arie Slob, lijsttrekker van de ChristenUnie, en Erik Borgman, hoogleraar Theologie van de Religie aan de Universiteit van Tilburg.

Bron: Radio KIK.

Ontdekking van de hemel

OvdH #2 Rome: Kunst, katholieken en complotten

Rome: de stad der Steden, eeuwige stad, hoofdstad van Italië. Erfgenaam van het machtigste leger dat Europa ooit gekend heeft, de befaamde legioenen van Julius Caesar en Augustus. Rome is ook de huisvester van de kleinste staat ter wereld, het Vaticaan, de enige theocratie van Europa. In de studio zijn te gast de katholieke theologen Stein Fens en Marcel Poorthuis. Stijn Fens is als journalist werkzaam voor onder andere KRO/RKK en geldt als de Vaticaankenner van Nederland. Marcel Poorthuis is als theoloog verbonden aan de Tilburg School of Theology en reist in september met studenten en medewerkers van de faculteit mee naar Rome t.g.v. haar eerste lustrum.

Bron: Radio KIK.

Ontdekking van de hemel

OvdH #1 Paulus’ bijna-dood-ervaringen

Spirituele ervaringen, ze horen bij de mens als water en brood. Sinds onheugelijke tijden beschrijven mensen diepe ervaringen die zij hebben met God en de kosmos. Een speciale categorie spirituele ervaringen is die van de bijna-dood-ervaringen. Mensen die klinisch even dood waren, beschrijven soms ervaringen van een lichtende tunnel. In de studio een gesprek met theoloog Harm Goris (Tilburg School of Theology) over de theologische betekenis van BDE’s. Tweede gast is Patrick Chatelion Counet (Universiteit van Amsterdam), auteur van Genie Of Misgeboorte (2009). Hij spreekt over Paulus’ mystieke ervaringen. Chatelion en Goris spreken ook nog over hun eigen spirituele ervaringen. 

Bron: Radio KIK.