Waarom radicaal rechtse politici naar de r.k.-kerk lonken


Enkele rechts-radicale en conservatieve politici zijn katholiek geworden of flirten met het katholicisme. Wat is de aantrekkingskracht, vroeg Trouw mij.

Meta-narratief

Ze grijpen terug op een tijd toen alles nog overzichtelijk was. Mannen waren mannen, vrouwen vrouwen, je had een duidelijke hiërarchie, met de paus die het laatste woord had. Nu heeft iedereen stemrecht, de wirwar van meningen is onoverzichtelijk en de blanke cis-gender heterochristen is niet meer de norm. Transgenders, dekolonisatie, woke, dat zijn voor conservatieven vloeken. In de katholieke traditie denken ze het verloren gegane meta-narratief te vinden, het grote verhaal waarin alles paste en klopte. Dat aan die norm niet tornde. Bovendien: de katholieke kerk heeft meer esthetiek en mystiek te bieden dan concurrerende kerken.

Genuanceerd

Maar laten we niet vergeten: zo veel zijn het er niet. En vergeet niet: ze maken een keus, niet voor de kerk van paus Franciscus, met zijn inclusieve houding, maar voor wijlen de pausen Benedictus en Johannes Paulus II. Zij stonden een veel rechtsere koers voor dan Franciscus. Vreemd genoeg vereenzelvigen de conservatieven die rechtse stemmen met de kerk. De werkelijkheid is een stuk genuanceerder.

Flauwekul

Bij organisaties als FvD en Civitas Christiana bestaat de neiging om het verleden te idealiseren: laten we teruggaan naar de tijd van voor de Franse Revolutie, of naar de katholieke kerk van voor het Concilie van Trente in de 16de eeuw. Ik vind dat geromantiseerde flauwekul. Zo fijn was het niet als je niet tot de adel of de clerus behoorde.

Patriottisme

Wat mij verbaast dat ‘patriottisme’ bij de nieuwe conservatieve katholieken zo’n rol speelt. Nationalisme maakt geen deel uit van de katholieke politieke leer. Inspiratie daarvoor zullen ze elders moeten zoeken. Die paar conservatieven vertonen gedrag dat ik ‘lekker recalcitrant’ noem: flirten met een oud, verguisd instituut als de kerk. Het heeft een hoog kijk-mij-nou-gehalte.

Bron: Trouw
Foto: Twitter Eva Vlaardingerbroek

Advertentie