Missionaire liturgie?


Vandaag sprak ik met Peter Nissen en Katja Tolstaja over de rol die liturgie kan spelen in de opbouw van de zogenaamde missionaire parochie. In mijn lezing ging ik in op enkele heikele punten: het ‘missionaire’ in missionaire parochie is feitelijke betekenisloos en liturgie kan niet misbruikt worden als goedkoop pr-instrument. Maar dan net iets genuanceerder. Tijdens de eucharistie in de abdij van Berne mocht ik tevens een korte preek verzorgen.

Advertentie