Een mis is geen aantrekkelijke televisie


De journalisten Hans Izaak Kriek en Dick Maes Broekema gaan op onderzoek door USA, Nederland en België naar de rol die kerken in de moderne maatschappij (nog) hebben. Conclusie: waar in Europa de kerken leeglopen, neemt de belangstelling in de USA toe. Welke factoren spelen in Europa een rol, met name in België en Nederland. Zijn het de schandalen in de kerk of moeten we het breder zien. De moderne mens laat zich niets vertellen, is seculier ingesteld. Wetenschappers Herman Konings (België), Thoma Quartier en ikzelf zijn hun gesprekspartners. In Amerika is dat Father Flanaghan.

Bron: Knarrenpod