Samhain-viering


Samhain is de naam voor het Keltische Nieuwjaarsfeest dat begint aan de vooravond van 1 november. De Ierse missionarissen kerstenden deze pagane traditie tot het feest van Allerheiligen en Allerzielen zoals we dat tot op de dag van vandaag kennen.

Deze heilige voorouders zijn zij die ons voorgegaan zijn op de weg van het christelijk geloof en waarvan wij geloven dat zij reeds bij God zijn. Deze voorouders zijn – net als wij – onderdeel van de ‘gemeenschap van de heiligen’, waar het Credo over spreekt. Rooms-katholieken geloven dat deze gestorvenen voorsprekers bij God kunnen zijn ten bate van de levenden.

Het idee dat op All Hallows Eve – ‘de avond van alle aureolen’, Allerheiligen – de sluiter tussen de hemel en de aarde dun zou zijn, wil tot uitdrukking brengen dat wij ons op deze avond heel bijzonder verbonden voelen met hen die ons door de dood zijn ontvallen en die wij eens hopen te mogen wederzien in het koninkrijk der hemelen.

Op 31 oktober vierden we (de Mariaparochie in Den Bosch) Samhain, de vooravond van Allerheiligen, met liederen, gedichten en kaarsen. Met dank aan alle vrijwilligers, kosters, zangers en voorgangers.