Eieren als verrijzenissymbool


Yup, ook het AD wilde het nu wel eens weten: waarom verstoppen we eieren met Pasen?

1. Waarom verstoppen we eieren? Veel Nederlanders vinden het leuk om paaseitjes te verstoppen. Waarom doen we dat eigenlijk? Volgens cultuurtheoloog Frank Bosman heeft dit te maken met de combinatie van het begin van de lente en de verrijzenis van Jezus Christus. ,,Eieren symboliseren de lente, omdat de natuur in die periode uit haar schulp kruipt. Alles gaat groeien en bloeien, net zoals een kuiken uit zijn of haar eitje komt.”

,,Eieren symboliseren tegelijkertijd in deze context de opstanding van Jezus Christus uit de dood, zoals dat in de christelijke traditie wordt gevierd met Pasen”, gaat Bosman verder. ,,Zoals een levend kuiken opduikt uit een dode schaal, zo staat de levende Christus op uit het graf. Omdat echte eieren nogal breekbaar zijn en een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, én omdat chocolade gezien wordt (en werd) als een luxeproduct, zijn we overgegaan op chocolade-eitjes in plaats van de echte eieren.”

2. Wat heeft de paashaas met eieren te maken?De eieren worden volgens de legende verstopt door de paashaas, maar wat heeft een haas nou met eieren te maken? Bosman: ,,Waarschijnlijk zijn er twee redenen. Ten eerste symboliseert een haas (of een konijn) de veerkracht van de natuur die in de lente weer ontluikt. Konijnen staan voor vruchtbaarheid, omdat ze ‘het doen als konijnen’.

Maar ten tweede bestaat de uitleg dat hazen een zogenaamd leger maken in het hoge gras. Konijnen doen dat niet, die graven holen. Zo’n leger ziet eruit als een vogelnest. Bovendien wordt een hazenleger nog wel eens later door vogels gebruikt voor hun eigen nest. Mensen troffen daarmee vogeleieren aan in hazenlegers, en zo werd de legende geboren.”

Bron: AD

Advertentie