Opening: O Heiland, open wijd de poort
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=299

Kyrie (18e mis)
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=646

Tussenzang: Tot u richt ik mijn blik
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=836

Alleluia
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=1038

Still nu
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=2095

Offerande: Wait for the Lord
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=2214

Sanctus (18e mis)
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=2597

Lam God (18e mis)
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=3144

Communio: Maranatha
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=3371

Slot: Wonend in de voorhof van uw huis
https://youtu.be/heerTZiTMgM?t=4103