Dat zeg ik niet, dat zegt het Duitse feministische blad Emma. De redactie oordeelt dat hij leiding geeftaan “e en apartheidssysteem waarin vrouwen tweederangsburgers zijn”, en schrijft:“Zelfs in de 21e eeuw staat het Vaticaan aan het hoofd van het oudste hermetische mannenverbond ter wereld.” Het EO-blad Visie vroeg me om een reactie:

“Als we paus Franciscus vergelijken met een aantal voorgangers, zien we dat hij oprecht probeert om die logge mammoettanker van de Rooms-Katholieke Kerk naar vrouwvriendelijker water te sturen. Geen paus kan zoiets met een vingerknip regelen; ook hij heeft uiteindelijk slechts een beperkte invloed. Zeker in vergelijking met zijn voorgangers, probeert hij de positie van vrouwen in de kerk steviger neer te zetten.”

“De Duitse feministen denken waarschijnlijk dat ze een bom in het Vaticaan gedropt hebben, en dat paus Franciscus nu schuimbekkend met zijn curiekardinalen overlegt hoe ze deze aanval op het hart van de katholieke kerk kunnen stoppen. Maar ik geloof dat werkelijk niemand ervan wakker ligt. Vanaf de jaren zestig komen zulke kritische geluiden van tijd tot tijd weer naar boven.”

“Ik geloof niet dat we morgen moeten beginnen met het wijden van vrouwen. Dan krijg je kerkscheuringen en andere ellende. Het moet via de weg van de geleidelijkheid gaan. Maar aan de discussie over de vraag of het in het licht van 2000 jaar christelijke geschiedenis niet anders zou kunnen, doe ik graag mee.”

Bron: Visie (EO)