In april publiceerde ik het essay De eeuwige nar. De toekomst van het religieus gemeenschapsleven. Het boek roept religieuzen op hun dwaasheid te omarmen – wie immers nu voor het klooster kiest, is in het ook van de wereld immers knettergek – zoals talloze dwazen omwille van Christus al eerder deden. Een kort interview tussen de Norbertijn Joost Jansen en ondergetekende.