Het Katholiek Nieuwsblad vroeg Corine van der Loos en mijzelf om commentaar over het besluit van Twitter om Trump de toegang tot zijn geliefde sociaal medium te ontzeggen. ‘Als sociaal medium hebben ze’99% geprofiteerd van de aandacht.’

‘Juridisch moet je vrijheid van meningsuiting maximaal garanderen, tenzij het aankomt op strafbare feiten, zoals het discrimineren van bevolkingsgroepen of aanzetten tot geweld. Moreel heb je verantwoordelijkheid en kun je niet alles zeggen. Op het moment dat Trump zegt: ‘De verkiezingen zijn gestolen’, dan is dat vrijheid van meningsuiting. Op het moment dat hij oproept om gewapend naar het Capitool te komen, is dat aanzetten tot geweld en moet er ingegrepen worden.’

‘Dan is nog maar de vraag hoe Twitter op inhoud gaat controleren. Stel je zegt: foute feiten mogen niet, meningen wel. Social media hebben geen controlemechanisme om elke idioot te checken. En al zou je wel de mankracht hebben om elk bericht te controleren, dan nog is het: op basis waarvan? In theorie is het makkelijk onderscheid maken, maar in de praktijk best ingewikkeld.’

‘Twitter is Twitter. Als Twitter een paar jaar geleden had gezegd: ‘Trump zet aan tot haat, die willen we niet op ons medium’, dan mag dat. Nu is het eerlijk gezegd mosterd na de maaltijd. Ze hebben hem vier jaar lang zijn gang laten gaan. Als sociaal medium hebben ze 99% geprofiteerd van de aandacht. Nu zijn publieke rol is uitgespeeld, gooien ze hem eraf. Waarom? Om te laten zien dat ze aan de ‘goede kant’ van de geschiedenis staan? Nogal opportunistisch als je het mij vraagt!’

Bron: Katholiek Nieuwsblad.