Afgelopen woensdag 30 september publiceerde ik op NPOradio1.nl een column getiteld ‘We moeten de discussie over abortus aan, of we dat nu leuk vinden of niet’ (1, 2). Ik vraag hierin – opnieuw – aandacht voorde abortuspraktijk in Nederland. Zaterdag 3 oktober wijdde Saskia Noort haar column aan mijn oproep in het AD onder de titel ‘Pik, bemoei je niet met abortus’, waarin de columniste zich retorisch afvroeg waarin ik, als man, het lef vandaan haalde mij met deze problematiek te bemoeien.

Nadenkend over een eventuele reactie op Noort, vernam ik dat Stephan Wetzels de honneurs al had waargenomen met zijn artikel ‘Saskia Noort en abortus: van de regen in de drup’. Ik sluit mij gaarne aan bij zijn lezenswaardige reactie, onder dankzegging aan de auteur.