De renner die als een monnik zijn lichaam pijnigt. De Tour de France als metafoor voor pelgrimage. De wielrenner als een moderne heilige, die bergen beklimt om dichter bij God te komen. De lijdende renner als symbool voor de kruisgang. Kortom: het wielrennen is doordrenkt van religieuze symboliek. In dit boekje zet cultuurtheoloog Frank Bosman op enthousiaste wijze zijn theologie van het wielrennen uiteen.

Zo tipte Trouw mijn 2016 boekje God heeft ook een fiets. Kleine theologie van het wielrenner. Aardige lui, want nog steeds te koop.

Bron: Trouw