Vandaag mocht ik, wederom, voorgaan in een gebedsdienst van de PKN in Leersum. Vanwege de Corona helaas zonder kerkvolk, maar wel via de webcam. Ik preekte over Mattheüs 10,34-42, waarin Jezus vertelt dat Hij het zwaard is komen brengen in plaats van vrede. Samen met Mariëlle verzorgde ik ook de muziek.

Bekijk de hele uitzending.