De heilige Bombardi van Dierdikszee lijkt de eerste katholiek te zijn geweest die deze term heeft gebruikt. In zijn beroemde Historia Anorexia Minora beschrijft deze briljante theoloog de gewoonte van de twaalfde eeuwse clerus zich meerdere keren per jaar met water en zeep te verschonen.

Bombardi, opgegroeid en opgeleid in de traditie van de kartuizer monniken op Sicilië, vond deze uitzonderlijke aandacht voor het lichaam enorm zondig. Alleen als het lichaam totaal wordt genegeerd, inclusief alle aandacht en zorg voor dat lichaam, kan de ziel worden bevrijdt van aardse bindingen en tot God geraken.

Tegenwoordig slaat het woord echter – en dat mag paradoxaal genoemd worden – op het verplichte ontsmetten van de handen van de celebrant en de kerkgangers tijdens liturgische vieringen in coronatijden.

Dit lemma wordt u aangeboden door de redactie van het Lexicon van katholieke coronabegrippen.