Politicus, kerkvader en heilige. Hoogfeest: 8 november.

Abraham werd op 29 oktober geboren in een klein dorpje bij Rotterdam in een vroom en godsdienstig gezin. Al reeds op jonge leeftijd onderscheidde de kleine heilige zich van zijn leeftijdsgenoten door een leven van onthouding en gebed, aangemoedigd hierin door zijn godsvruchtige vader, de zalig Johannes Frederik. Tijdens zijn studie in de heilige theologie en de heilige talen aan de Pauselijke Universiteit van Lugdunum promoveerde hij op het later zo bekend geworden Tractatus Schismatorum Johanni Johannique.

Na verschillende posities te hebben vervuld als geestelijk herder en leidsman in verschillende gehuchten en buurtschappen, werd Abraham door God geroepen om ook in publieke ambten het ware geloof te verwoorden en te verdedigen. Aangesteld als adviseur van koning Willem, bijgenaamde De Protesteerder, verdedigde Abraham de rechten van ketterse christenen ondanks de valsheid van hun geloof, hun kinderen in hun eigen dwaling te mogen opvoeden. Zijn adviezen waren zo succesvol dat de koning hem zelf benoemde tot zijn Eerste Minister.

Lichamelijk getekend door een zware boetepraktijk en een leven dat wars was van elke uitspatting of plezier, en geestelijk gerijpt door voortdurende studie van Gods Woord, kreeg Abraham in 1886 een visioen van de H. Maagd waarin zij haar dienaar opdroeg zich samen met enkele getrouwen te wapenen tegen de ketterij der Doleantie om de ware Kerk van Christus te kunnen redden. Ondanks dat geen enkele theoloog ooit duidelijk kunnen maken waar de ketterij precies om draaide, zijn de geleerden het er over eens dat nooit eerder een dergelijke afschuwwekkende leugen verkondigd is.

Abraham stierf in de geur van heiligheid op 8 november 1920 te Den Haag. Waar het volk hem tijdens zijn leven al als een heilige vereerde, werd hij 10 november van datzelfde jaar zalig verklaard en een jaar later heilig. In Nederland zijn nog steeds bedevaartsplekken te vinden, voornamelijk in Maassluis en Den Haag.

Bron: Groen (Wetenschappelijk Insitituut ChristenUnie