‘Videogames en bijbelverhalen, het zijn twee dingen die niet direct met elkaar in verband worden gebracht. Toch gaan ze prima samen,’ schrijft Bas Roetman in Trouw. Hij komt tot deze uitspraak naar aanleiding van mijn artikel ‘Opa, vertel me nog eens een verhaal over de herder! Videogames en de Bijbel’ dat in de jongste editie van het tijdschrift Schrift, met als thema ‘Bijbel en Media’, is verschenen.

Roetman gaat verder: ‘Wat betekenen die games met bijbelse thema’s eigenlijk, vraagt Bosman zich af.’ De recensent citeert mijn eigen artikel: ‘Is dit het einde van de jammerklacht over bijbels analfabetisme, religieuze ongeletterdheid en secularisering? Of gaat het hier om de laatste stuiptrekkingen van een stervende religieuze traditie, die louter nog als inspiratie voor leuke verhalen overblijft?’

Ik mag zelf het antwoord geven: ‘Het is de diep doordrenkende culturele invloed van het christendom die wij aantreffen in al onze culturele objecten, waaronder The Binding of Isaac. In deze zin is het bijbels gedachtegoed pas dood als niemand zich de verhalen nog kan herinneren, een proces dat ik met vertrouwen tegemoet zie. Verhalen trotseren met gemak de eeuwen.’

Bron: Trouw