Het is schraalhans keukenmeester met de priesterwijdingen in het bisdom Den Bosch. Eentje per jaar in 2017 en 2018, terwijl zich dit jaar niemand aandient. Zo constateerde het Brabants Dagblad vandaag. Als oud-student mocht ik ook iets zeggen: ‘De nadruk op productie [onder mgr. Ter Schure] ging ten koste van de kwaliteitscontrole. Een flink aantal jonge priesters heeft het bisdom de nodige hoofdbrekens bezorgd.’ En over het seminariemodel: ‘Het zijn net compounds. Jonge mensen moeten zich niet in een gesloten wereld terugtrekken, maar zich blootstellen aan verleidingen. Dan pas komen de ware roepingen naar voren.’

Bron: Brabants Dagblad

Advertenties