Er n er een hoop opinieleiders, beleidsmakers en feministen die voor andere vrouwen willen bepalen hoe zelfontplooiing eruit zou moeten zien. Dan krijg je ook het vreemde verschijnsel van positieve discriminatie enerzijds en anderzijds dat vrouwen die voor een traditioneel rollenpatroon kiezen, worden gezien als verraders van het feministisch ideaal. Zo reageerde ik deze week in het Katholiek Nieuwsblad.

Bron: Katholiek Nieuwsblad