Interviews & quotes

Voor wie God en liefde afwees


In een interview liet de 93-jarige Italiaanse journalist Eugenio Scalfari onlangs paus Franciscus het bestaan van de hel ontkennen. In het Belgische Kerk en Leven reflecteerde ik op de ophef die ontstaan is rond deze ‘pauselijke uitspraak’.

kerk-leven

Hemel en hel bestaan en ik geloof er rotsvast in, maar zoals in alle godsdienstige kwesties is het vaak lastig daarover anders te praten dan in beeldtaal. De hel is daarvan het mooiste voorbeeld. Ze wordt opgeroepen met beelden van vuur, duisternis, wanhopige eenzaamheid en de tweede dood.

Vroeger werd de hel als plek gelokaliseerd. De middeleeuwse dichter Dante beschreef nauwgezet hoe de hel er uitzag. Vandaag moeten we terughoudend praten over hemel, hel en het oordeel. Wat kunnen we wel? In relationele termen denken: de hemel is de eenwording met God, de hel de afwijzing van Hem.

Stellen dat de hel niet echt een plek is, is niets anders dan een variant van een relationele visie op het hiernamaals. Bij God is geen tijd. Het hiernamaals is de ontmoeting van de mens met God, buiten de tijd en de ruimte. Persoonlijk oordeel over ons en het laatste oordeel vallen dus samen.

Tussen de opvattingen van de pausen Benedictus en Franciscus is er een grotere continuïteit dan vaak vermoed. Franciscus’ kerkpolitieke tegenstanders grijpen
kwesties zoals een uitspraak over de hel echter aan om hem in diskrediet te brengen. Het is jammer dat de Kerk zo weinig de krans krijgt uit te leggen waarover het dan wel gaat.

Bron: Kerk & Leven

Advertenties