Posters met zoenende mensen: het zorgt voor onverwacht veel maatschappelijke opwinding. Eerst konden de Abri-reclames van Suit Supply zich verheugen in enige fysieke aandacht, waarschijnlijk van mannen die zich geconfronteerd zagen met lang en zorgvuldig verborgen gehouden innerlijke gevoelens. Vooral de ogen werden afgesmeerd. Ogen zijn de spiegel van de ziel en niet iedereen houdt ervan geconfronteerd te worden met een ziel die brandt van liefde.

fff.jpeg

Nu zijn het weer de posters van Femmes for Freedom (FFF), het initiatief van Shirin Musa. FFF zet zich in tegen gedwongen huwelijk en andere vormen van liefdevolle dwang, of beter gezegd, dwangmatige liefde. De geboren Pakistaanse vrouw wilde scheiden van haar man, die ze in Nederland huwde, maar dat kon alleen voor de Nederlandse wet. Zij bleef Islamitisch gehuwd, een situatie die zij ‘huwelijkse gevangenschap’ noemt.

Musa zet zich in voor vrije liefde, niet in hedonistische zin zoals haar tegenstanders vaak beweren, maar voor een vrije keuze van je levenspartner, los van etniciteit, geloof en geslacht. In 2017 lanceerde ze samen met Leefbaar Rotterdam een postercampagne, ‘In Nederland kies je je partner zelf’. De posters laten multi-etnische stelletjes zien, gezien Musa’s achtergrond een begrijpelijke keuze. De gemeenteraad vond de campagne echter etnocentrisch, islamofobisch en racistisch.

Amsterdam

Musa wilde een nieuwe campagne starten, nu in Amsterdam. De gemeente wilde eerst wel, toen weer niet vanwege ‘kost teveel geld’. Dat is politiek-nette taal voor ‘aan die hete aardappel branden wij onze mond niet’. Een commercieel reclamebureau heeft Musa nu geholpen en de posters zijn er toch. De acht posters laten mannen en vrouwen van verschillende etnische achtergronden zien die elkaar zoenen en knuffelen. De stelletjes zijn zowel homo- als hetroseksueel.

Iedereen snapt natuurlijk direct waar de schoen wringt. Het gaat om homohaat, of liever gezegd, om homo-angst. Voor sommigen onder ons, niet zelden gevonden in strengere religieuze omgevingen, zowel onder de halve maan als onder het kruis, staat homoseksualiteit voor chaos, in jargon ‘ongeordendheid’, een samenleving die homoskesualiteit toestaat ‘onbegrijpelijk, en een regering die dergelijke samenlevingsverbanden juridisch beschermd ‘onheilig’.

Rigide gelovigen, zeg ik als belijdend rooms-katholiek overigens, hebben de neiging een probleem te hebben met alle vormen van fluïditeit. Fundamentalisten zien de orde in de wereld, die ze als geschapen beschouwen, als in steen gebijteld, door God als zodanig in het universum verankerd. Onze samenleving kenmerkt zich vooral door fluïditeit, het vloeiend worden en blijven van grenzen, hokjes, regels, normen en waarden. Ik snap die moeite, die deze rigide gelovigen overigens delen met populisten. Nu kan ik die gelovigen beter hebben: zij gaan voor de waarheid, terwijl het de populisten alleen gaat om macht.

Evenwicht

De truc in een moderne democratische samenleving is het evenwicht behouden tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen. Hierbij moet vooral rekening gehouden worden met de minderheidsgroeperingen, in dit geval orthodoxere gelovigen enerzijds en voorvechters van homo-emancipatie anderzijds. Beide groepen zijn vrij hun gedachtegoed te verspreiden, zolang ze niet tegen de wet ingaan.

FFF mag dus zijn posters met kussende mannen en vrouwen verspreiden, net als Suit Supply overigens. Hetzelfde middel staat de gelovigen echter ook vrij: plak posters, huur Abri’s, ga demonstreren, alles in naam van het traditionele hetroseksuele, monogame huwelijk.

Zo doen we dat in een democratische staat als Nederland. En iedereen heeft zich aan die spelregels te houden. Bovendien: demonstreer liever voor iets dan tegen iets. Laat de aantrekkelijkheid van je eigen ideaal zien en kraak niet het ideaal van de ander af.

Bron: NPOradio1.nl

Advertenties