BN/de Stem

Zusters


Vorige week publiceerde het Vaticaans dagblad L’Osservatore Romano een intrigerend artikel over de slechte behandeling van vrouwelijke religieuzen. Vrouwenbijlagehoofdredacteur Lucetta Scaraffia wilde een ‘stem geven aan degenen die niet de moed hebben om publiek te spreken’. Volgens haar worden vrouwelijke religieuzen in de kerk ‘uitgebuit’. In Rome, aldus het artikel, wonen tienduizenden zusters afkomstig van over de hele wereld, die vaak ‘dienen’ als huishoudelijke hulp bij kardinalen, bisschoppen en pastoors. Ze hebben geen arbeidsrechten en worden intellectueel niet serieus genomen.

bndetsem


Ik kreeg er even beelden bij in mijn hoofd van Britse series als Upstairs Downstairs of You Rang, M’Lord. Bediendes die alleen gezien behoren te worden, niet gehoord. Die dankbaar mogen zijn dat ze de edelen mogen bedienen. Nu is gelukkig niet elke huishoudster die aan een pastoor vast zit, in slechte handen. Mevrouw McCarthy uit Father Brown wast weliswaar af, maar lost samen met haar pastoor menig moordmysterie op. En de genegenheid is voelbaar tussen die twee.

Dat vrouwelijke religieuzen slecht behandeld worden door hun kerkelijke overlords is natuurlijk voornamelijk een probleem in ontwikkelingslanden. In het Westen zijn ook de vrouwelijke religieuzen geëmancipeerd en die laten zich niet ringeloren door meneer pastoor. Eerder omgekeerd. Maar in de rest van de wereld vormt een religieuze roeping vaak de enige manier voor veel vrouwen om te ontsnappen aan armoede en een verplicht huwelijk en vaak de enige kans op enige vorm van goed onderwijs. Je kunt een vrouw wel uit een patriarchale samenleving halen, maar hoe haal je die samenleving uit zo’n vrouw?

Bovendien ‘dienen’ deze zusters een instituut dat niet per se als vrouwvriendelijk bekend staat. De beste manier om dit laatste aan te pakken, is het wijdingssacrament voor vrouwen open te stellen. Paus Franciscus zette in 2016 een commissie aan het werk om te zien of vrouwen ten minste tot diaken gewijd kunnen worden. Dat zou al een enorme stap voorwaarts zijn. In Christus bestaan immers vrijen, noch slaven, mannen noch vrouwen. Laten we daar nog eens even heel goed op kauwen.

Bron: BN/de Stem

Advertenties