Ik kan het niet helpen, maar steeds als ik naar de tv-serie De Luizenmoeder kijk, zie ik een rooms-katholieke variant voor me: De Luizenpastoor, zonder luizen, maar wel veel herkenbaar klein leed en grote irritaties op Gods aards-erf. De klucht speelt zich af in de parochie van de HH. Lambertus en Hiëronymus en St.-Agatha te Boven-Beneden-Groothuizervorst in de Peel. Aan het roer staat officieel Nico Schreurs, de universitair geschoolde en ervaren pastoor, die zijn laatste jaren voor zijn emeritaat slijt in gelatenheid en cynisme.

bndestem

Schreurs wordt terzijde gestaan door kapelaan René van de Wal en permanent diaken Joost Caspers. De kapelaan is een bekeerde protestantse, vers-gewijde seminarist, die vol van het heilig vuur van het begin strijd voert met betweterige beroepsgelovigen, zeurende cultuurkatholieken en zijn eigen celibaat. Diaken Caspers is de stem van rust en rede in het Groothuizervorster-kippenhok: hij bedaart de gemoederen door veelbetekenend met een enorm crucifix langs te lopen.

De feitelijke macht in de parochie ligt bij Anna de Keyzer, louter bekend als ‘Mevrouw De Keizer’, voorzitter van het gemengd koor St.-Cecilia en secretaris van het parochiebestuur. Haar wil is wet waaraan zelfs pastoor Schreurs zich pruttelend onderwerpt. Haar man heeft haar al lang verlaten, maar Anna houdt stug vol dat het slechts gaat om een tijdelijke scheiding tussen tafel en bed.

Het pastoraal team wordt bijgestaan door Josje de Laat, een wat simpele en naïeve vrouw, die heel lang al tijdelijk op de pastorie woont. Ze is de koster, de huishoudster van Schreurs en Van de Wal, en ze bemant het parochiesecretariaat. Elk jaar poogt zij tevergeefs een parochiële bedevaart te organiseren naar het 50 kilometer verderop gelegen bedevaartsplaats O.L.V. te Velde.

Dan hebben we nog Walter de Gier, ooit cum laude afgestudeerd aan het conservatorium. Nu slijt hij echter zijn dagen – ketting rokend en whiskey drinkend – op de koorzolder van de kerk. Er wordt zelfs gefluisterd dat hij er permanent woont, maar zelfs diaken Caspers durft niet boven poolshoogte te gaan nemen. En zo zit de hele parochie vol met Gods rare kostgangers. Idee?

Bron: BN/de Stem

Advertenties