De Amerikaanse priester Michael Driscoll (76) uit Florida weet het zeker: in 2004 genas hij van ongeneeslijke huidkanker op voorspraak van pater Titus Brandsma.

bndestem

De Nederlandse karmeliet Brandsma was behalve rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen een verklaard tegenstander van de nazi’s. Dat leverde hem in 1942 een enkele reis Dachau op, waar hij door uitputting verzwakt aan zijn eind kwam door een dodelijke injectie van de kamparts.

In 1985 verklaarde paus Johannes Paulus II hem zalig,. Nu is het nog wachten op één echt wonder, voordat hij kan worden ‘verheven tot de eer der altaren’, zoals dat algemeen beschaafd rooms-katholiek wordt genoemd. Deze uitdrukking is nogal letterlijk bedoeld: in elk rooms-katholiek kerkaltaar zijn relikwieën opgenomen van een of meerdere martelaren.

Driscoll is naar eigen zeggen door een wonder genezen. Hij bad voortdurend om genezing, riep Brandsma als voorspreker aan en hield een strijk-relikwie – een stukje van Titus’ kloosterhabijt – op de gekwetste plekken. Wonder boven wonder genas hij. Hoewel Titus de credits krijgt, weet elke rechtgeaarde rooms-katholiek natuurlijk dat het God is die geneest. De hemelganger kan slechts een goed woordje doen, en zoals we kunnen constateren helpt dat zo af en toe.

Ik ken mensen die mij dan vragen: ‘Ja, maar Frank, daar geloof je toch niet echt in? Dat werkt toch zo niet? Dat weet je toch!’ Ja, natuurlijk weet ik dat. Wij roomschen hebben geen atheïsten of protestanten nodig om ons onze eigen eigenaardigheden te vertellen, die kennen we zelf wel heel goed.

Natuurlijk werkt het niet zo, maar we geloven er wel heilig in. Daarom heet het ‘geloven’, en geen ‘weten’. Katholieken geloven dat het leven niet stopt bij de dood. En als dat zo is, dan zijn de doden op de levenden betrokken. En als die betrokkenheid groot genoeg is, dan glipt er wel eens een wonder tussendoor.

Daar kunnen ze uiteindelijk niet veel aan doen, het overkomt ze eigenlijk gewoon. Ons past niets anders dan onze knie te buigen.

Heilige Titus, bid voor ons.

Bron: BN/de Stem