Interviews & quotes

Maria 101


“Aanbidding komt alleen God toe: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarnaast heeft de Rooms-katholieke kerk een batterij aan heiligen, kerkleraren, maagden, martelaren en engelen. Die aanbidden we niet, maar vereren we wel.” Voor Grootnieuwradio mocht ik uitleggen hoe dat nu ook weer precies zit, dat vereren van Maria en heiligen en zo. Nou, graag gedaan.

Bron: Grootnieuwsradio

Advertenties