Links is traditioneel beter in staat om – ten eerste – de islamitische minderheid en de toestromende veelal Islamitische immigranten open en tegelijkertijd kritisch tegemoet te treden. Natuurlijk zijn er problemen met immigratie en met de lange arm van Ankara. Maar deze vreemdelingen komen – in en door hun vreemdheid – ons iets brengen waarvan we niet wisten dat we ’t misten. Trots op cultuur en afkomst.

coalitie

Spiegel

Maar ook een spiegel voor onze kapitalistische democratie, niet om haar af te schaffen, maar om weer duidelijk te krijgen wat ons dierbaar is (en wat niet), wat we meenemen naar de toekomst (en wat we in het verleden achter ons laten). Dat religie geen afgeschreven hobby is van enkele ‘gekke mensen’ die ‘nog’ naar de kerk gaan. Dat een land zo groot is als zij ruimte weet te maken voor de armen, de ontheemden, de vluchtelingen.

Idee-fixe

Links is traditioneel beter in staat om – ten tweede – te ontmaskeren de kapitalistische idee-fixe dat het autonome subject als enige eigenaar is van zijn leven en van zijn eigen succes (en daardoor, en dat vergeten we dan gemakkelijk, ook dus geheel en al verantwoordelijk is voor zijn falen en verlies). We moeten beseffen dat succes en mislukking, winst en verlies, leven en dood, even vaak afhangt van stom geluk en de plek waar je wieg heeft gestaan, dan van louter eigen inspanning en motivatie.

Krakkemikkig scheepje

Links is traditioneel beter in staat om – ten derde – te begrijpen dat onze collectieve en individuele toekomst niet gelegen is in onszelf, in ons land, in onze cultuur, maar in de wereld die met toenemende snelheid op ons afkomt. Dat ‘Europa’ inderdaad niet de voorbode is van het duizendjarig vredesrijk, maar wel – in al zijn krakkemikkigheid – het schip waarmee we ons continent in vrede en voortspoed kunnen voortstuwen.

Daarom: over links’

Bron: Jalta.nl