Interviews & quotes

Inspirerend weerwoord


‘Segers heeft op een inspirerende manier laten zien een weerwoord te hebben op het populisme.’ Aldus mocht ik de verkiezingsuitslag van de ChristenUnie mede duiden in het Nederlands Dagblad van vandaag.

nd

In het ND (waar ik overigens heel tevreden ‘cultuurtheoloog en ChristenUnie-sympathisant’ werd genoemd, waarvoor dank) wijs ik op het feit dat de vijfde zetel van de ChristenUnie de vorige keer het resultaat was van een restzetel was. Nu is die vijfde zetel op eigen kracht binnen gehaald. ‘De partij heeft bijna 60.000 stemmen meer gekregen en doet het goed onder jongeren en in veel steden.’ Bovendien was (en ben) ik zeer te spreken over de slotwoorden van Segers tijdens het televisiedebat met (onder andere ) Wilders: ‘Segers heeft op een inspirerende manier laten zien een weerwoord te hebben op het populisme.’

Ook haal ik mijn niet-christelijke vrienden aan. Zij zien Van der Staaij (SGP) als een buitenstaander, terwijl ze Segers ‘redelijker’ vinden, ook al stemmen ze niet op hem. Volgens mij wordt de ChristenUnie serieuzer ingeschat doordat de partij eerder regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen.

Desgevraagd heb ik gezegd dat ik het CDA niet langer als een christelijke partij beschouw. Samenwerking tussen CU en SGP ligt dan ook voor de hand. ‘Als er plannen zouden zijn om tot fusie over te gaan, zou ik dat zeker toejuichen.’

Bron: ‘Waarom de doorbraak van de ChristenUnie en SGP uitblijft’, Nederlands Dagblad.

Advertenties