BN/de Stem

Democratie


Drie voorstellen tot verbeteren van de democratie: (1) weg met zeteroof, (2) opwerpen kiesdrempel, en (3) invoeren kiezersregistratie. O My God, laten we alsjeblieft ons best doen voor die arme oude dame die onze democratie is.

Het gaat niet zo lekker met onze democratie. Het systeem kraakt in zijn voegen. De politieke discussie lijkt te zijn teruggebracht tot elkaar photoshoppende en vliegen afvangende lijsttrekkers. De onderbuik van Nederland is boos, maar weet zelf eigenlijk niet zo goed waarom. Niet het landsbelang, maar het eigen belang staat voorop in het kieshokje. Niet de beste politicus wint de verkiezingen, maar slechts de volksmenner die zijn onderdanen met hole frases weet op te zwepen tot een zinloze revolutie.

Volksvertegenwoordigers scheiden zich af van de moederpartij en versplinteren het politieke landschap als boze kinderen met een jenga-toren. Met de verkiezingen over een maand in zicht doet uw onwaardige columnist en lid van twee politieke partijen enkele voorstellen tot het verbeteren van onze gegeselde democratie.

1. Zetelroof. Als gekozen Tweede Kamerleden tussentijds uit hun fractie stappen, dan vervalt hun zetel automatisch aan de betreffende politieke partij. Die wijst een opvolger aan gebaseerd op de kieslijst van de vorige verkiezingen. We hebben nu zes fracties (waarvan vier uit één man bestaan) meer dan toen we vier jaar geleden begonnen. En de politieke kwaliteit van fracties als Kuzu/Öztürk of Bontes/van Klaveren laat nogal wat te wensen over. Alleen bij voldoende persoonlijke voorkeursstemmen kan de parlementariër zijn zetel op eigen gezag behouden.

2. Kiesdrempel. We gaan een kiesdrempel invoeren van vijf zetels. Dat betekent concreet het einde aan partijen als de SGP en Partij voor de Dieren. Tegelijkertijd maakt het ’t parlement overzichtelijker, zeker in combinatie met het voorkomen van afsplitsingen en zetelroof. Er is een uitzondering voor partijen die voor het eerst in de Tweede Kamer gekozen worden. Die mogen het één periode met minder zetels proberen.

3. Kiezersregistratie. Elke volwassen burger van Nederland heeft stemrecht. En dat blijft zo. Maar om een kleine drempel op te werpen tegen de meest stupide vorm van ongeïnformeerd stemmen dienen kiezers voortaan zich voor elke verkiezing gratis te laten registreren bij hun gemeentehuis tot 3 weken voor de verkiezingen. En anders: jammer, over vier jaar weer een kans. Niet dat er iets van gaat komen. Ik ken mijn beperkingen. Maar O My God, laten we alsjeblieft ons best doen voor die arme oude dame die onze democratie is.

Bron: BN/de Stem

Advertenties