Interviews & quotes

Mennen heeft zijn eigen kerk overleefd


Pastoor Mennen neemt afscheid van Oss. Hij gaat met emeritaat in Vlijmen. Het Brabants Dagblad vroeg mij om een korte reactie op het vertrek van de man ik mij zal herinneren als de stem van nostalgische rooms-katholieken. De stem van gelovigen die terugverlangen naar de tijd vóór het tweede Vaticaans Concilie, naar een machtige kerk met invloed. Mennen verlangde naar tucht en orde in de kerk. Interreligieuze dialoog, oecumene, woord- en gebedsdiensten, liturgische experimenten, het is hem een doorn in het oog.

Maar de veranderingen van het tweede Vaticaans Concilie laten zich niet terugdraaien. Overal in de wereldkerk zie je nog kleine haardjes van verzet tegen het gemoderniseerde geloof. Deze dorpjes die weerstand blijven bieden tegen de moderniteit klinken luid in de publieke ruimte, meestal om eigen onzekerheid te overschreeuwen. Door de luidheid van hun stem, Mennens stem, denkt iedereen dat zij een grote meerderheid vertegenwoordigen. Schijn. Hun dagen zijn over, Mennens kerk waar hij en de zijnen naar terugverlangen, is voorgoed verdwenen. Mennen heeft zijn eigen kerk overleefd, waar hij met hart en ziel voor gewerkt heeft.

Bron: Brabants Dagblad