Dit is de dag, Interviews & quotes

#21 Serious Request als pseudo-religie


Het Glazen Huis van 3FM Serious Request draait op volle toeren en er wordt in aanloop naar de Kerst geld ingezameld voor het goede doel. Bij Dit is de dag mocht ik uitleggen waarom dit initiatief wel erg veel religieuze trekjes vertoont.

De Serious Request-acties, dit jaar in Haarlem, heeft trekjes van een seculiere liturgie.

  • Er worden gaven aangedragen door ‘gelovigen’, die zich verzamelen voor een ‘glazen kerk’.
  • Deze gaven worden aangeboden aan seculiere priesters, de dj’s van 3FM.
  • Deze seculiere priesters leven in een zekere afzondering van de wereld (glazen huis) en vertonen ascetische trekjes (vasten).
  • Deze seculiere priesters zorgen dat de gaven der gelovigen gebruikt worden voor ‘de armen’, in casu vrouwen die slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld in oorlogssituaties.
  • Tijdens het aandragen van de gaven, weerklinken gebeden (de dj’s die vertellen over Het Grote Goede Doel) en worden bijbehorende liederen gezongen (de liedjes die door de mensen worden aangevraagd en in ruil voor hun donatie worden afgedraaid).

Serious Request heeft hiermee inderdaad religieuze trekjes, maar tegelijkertijd gaat het om een seculiere of zelfs ‘geamputeerde’ liturgie. Het transcendente element (God) is namelijk afwezig. Daarom lijkt Serious Request op een religieus-liturgische dienst, maar het is ’t net niet.

Bron: Dit is de dag (EO, NPO 1)

Advertenties