Op 17 oktober organiseerde de NOSTER onderzoeksgroep ‘Moving Visions’ een symposium onder de titel ‘Playing God’. Onderwerp van de bijeenkomst was om te komen tot een wetenschappelijke reflectie op religieuze, spirituele en ethische thema’s, symbolen en verhalen in moderne, mainstream videogames.

Connie Veugen (Vrije Universiteit) besprak diverse narratieve modellen voor verdere analyse van game-protagonisten aan de hand van de game serie Gabriel Knight. Julian Schaap (Erasmus Universiteit) presenteerde enkele diepte-interviews met spelers van het wereldberoemde MMORPG-spel World of Warcraft, en de wijze waarop deze gamers ‘spelenderwijs’ met allerlei vormen van religiositeit experimenteren. Peter Versteeg (Vrije Universiteit) concentreerde zijn bijlage op allerlei rituelen rond dood en afscheid, die gamers binnen en buiten de virtuele gamewereld gebruiken. Tobias Knoll (Universiteit van Heidelberg) tenslotte presenteerde verschillende soorten ‘moral decision systems’ die in moderne RPG-games als de Mass Effect serie wordt gebruikt, en die van groot belang zijn voor de ervaring van immersion van de gamer in het spel.

Game als narratief of spel

Veugen en Knoll kozen in min of mindere mate voor een narratieve benadering van het verschijnsel ‘game’, d.w.z. dat zij games min of meer als teksten beschouwen, die met dezelfde methodes als die gebruikt worden in literaire studies, kunnen worden onderzocht. Voor Versteeg ging hier tegenin en poneerde de stelling dat de spelervaring vooral wordt bewerkstelligd door de game mechanics, en dat de narratieve achtergrondinformatie slechts een kleine toegevoegde waarde heeft. Knoll, Versteeg en Schaap volgden dan ook een meer religiewetenschappelijke lijn, daar waar Veugen vooral ook een normatieve discussie niet uit de weg ging. De discussie later in de middag spitste zich enigszins toe op dit punt. Kunnen (of moeten) ‘game-o-logen’ slechts min of meer neutraal de religieus geïnspireerde narratief van games en de feitelijke praxis van gamers beschrijven? Of kunnen er ook normatieve uitspraken gedaan worden over de (levensbeschouwelijke) kwaliteit en wenselijkheid van bepaalde games? Beide discussies moeten nog verder worden uitgewerkt.

Het symposium werd gefaciliteerd door de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht. De bijdragen zullen in geschreven vorm worden uitgegeven in het januarinummer van Online. Heidelberg Journal for Religions on the Internet van de Universiteit van Heidelberg. Dit journal is integraal online beschikbaar.

Bron: Moving Visions