Mededelingen, Videogames

‘En Isaac huilde…’


Het bijbelverhaal van het (bijna-)offer van Isaac door zijn vader Abraham (Gen. 22:1-19) is een van de bekendste, meest besproken en meest bekritiseerde passages uit de joodse Bijbel. Een vader die bereid is zijn zoon zonder enige vorm van protest te offeren als bewijs voor zijn devotie aan God, die van hem dit offer vraagt, veroorzaakt kortsluiting in onze moderne ethische bedrading.

Bron: Lees het complete artikel op Theoblogie.nl.